Jan Kollár citáty

Jan Kollár foto

12   5

Jan Kollár

Dátum narodenia: 29. júl 1793
Dátum úmrtia: 24. január 1852

Ján Kollár bol slovenský politik, básnik a spisovateľ, ideológ slovenského a predstaviteľ českého a slovenského národného obrodenia, jazykovedec, archeológ, evanjelický kňaz. Patril k zásadným osobnostiam hlásiacim sa k politickému programu panslavismu. Písal aj pod pseudonymom Čechobratr Protištúrsky. Je po ňom pomenovaná planétka Jánkollár.

Citáty Jan Kollár


Jan Kollár foto
Jan Kollár12
český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ... 1793 – 1852

Jan Kollár foto
Jan Kollár12
český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ... 1793 – 1852


Jan Kollár foto
Jan Kollár12
český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ... 1793 – 1852

Jan Kollár foto
Jan Kollár12
český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ... 1793 – 1852

Jan Kollár foto
Jan Kollár12
český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ... 1793 – 1852

Jan Kollár foto
Jan Kollár12
český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ... 1793 – 1852

Jan Kollár foto
Jan Kollár12
český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ... 1793 – 1852

Jan Kollár foto
Jan Kollár12
český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ... 1793 – 1852
Jan Kollár foto
Jan Kollár12
český básnik, jazykovedec, protestantský kňaz, spisovateľ... 1793 – 1852


Podobní autori