ľudovít Velislav Štúr citáty

ľudovít Velislav Štúrfoto

12  31

ľudovít Velislav Štúr

Dátum narodenia:28. október 1815
Dátum úmrtia:12. január 1856

Ľudovít Štúr bol slovenský politik, filozof, historik, jazykovedec, spisovateľ, básnik, publicista, redaktor a pedagóg.

Ľudovít Štúr bol najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národného života a vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia, kodifikátor slovenského spisovného jazyka založeného na stredoslovenských nárečiach , jeden z vedúcich účastníkov Slovenského povstania v rokoch 1848 – 1849 a poslanec uhorského snemu za mesto Zvolen v rokoch 1847 – 1848.

Je po ňom pomenovaná planétka Štúr.

Citáty ľudovít Velislav Štúrľudovít Velislav Štúr foto
ľudovít Velislav Štúr12
slovenský básnik, filozof, lingvista, publicista, politik... 1815 - 1856

ľudovít Velislav Štúr foto
ľudovít Velislav Štúr12
slovenský básnik, filozof, lingvista, publicista, politik... 1815 - 1856
ľudovít Velislav Štúr foto
ľudovít Velislav Štúr12
slovenský básnik, filozof, lingvista, publicista, politik... 1815 - 1856
Podobní autori