„Kým duch v národe, národ žije.“

— ľudovít Velislav Štúr

ľudovít Velislav Štúr foto
ľudovít Velislav Štúr30
slovenský básnik, filozof, lingvista, publicista, politik... 1815 - 1856
Reklama

Podobné citáty

Francis Bacon foto

„Génius, vtip a duch národa sa odhalí v jeho prísloviach.“

— Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Milan Rastislav Štefánik foto
Reklama
Ján Slota foto
Jozef Tiso foto
ľudovít Velislav Štúr foto
Heinrich Heine foto

„Keď niečo svrbí cisára, musí sa škrabať národ.“

— Heinrich Heine nemecký básnik, novinár, esejista a literárny kritik 1797 - 1856

Karl Marx foto
Reklama
ľudovít Velislav Štúr foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Milan Rastislav Štefánik foto
Albert Einstein foto
Reklama
Charles de Montesquieu foto

„Šťastný národ, ktorý má nudné dejiny.“

— Charles de Montesquieu francúzsky spoločenský komentátor a politický mysliteľ 1689 - 1755

Jet Li foto
ľudovít Velislav Štúr foto
George Bernard Shaw foto
Ďalší