Milovoje Radovanovič citáty

8   0

Milovoje Radovanovič

Nemáme overenie totožnosti tohto autora, nemusí sa jednať o slávnu osobu.

Milovoje Radovanovič - chýba nám detailnejší popis autora.

Citáty Milovoje Radovanovič


„Nepriatelia národa budú mať tú česť, že zahynú ako prví za národ.“

„Nepohŕdame všetkými ľuďmi, ktorí majú neresti, ale opovrhujeme všetkými, ktorí nemajú nijakú cnosť.“


„Chorvátsko je najdemokratickejšou krajinou na svete, ale ani my veľmi nezaostávame.“

„Vrátili sme im rovnakou mierou a tak sme sa vyhli ich osudu.“

„História našich národov bola slávna, až kým sa nezopakovala.“

„Už nebudem nič vysvetľovať, lebo jednostaj dostávam tie isté otázky.“

„Pravda je na našej strane a sme aj silnejší.“

„Diktátor vyskúšal všetko, aby zaviedol demokraciu, ale láska národa k nemu bola silnejšia.“