Milovoje Radovanovič citáty

8   0

Milovoje Radovanovič

Nemáme overenie totožnosti tohto autora, nemusí sa jednať o slávnu osobu.

Milovoje Radovanovič - chýba nám detailnejší popis autora.

Citáty Milovoje Radovanovič


„Diktátor vyskúšal všetko, aby zaviedol demokraciu, ale láska národa k nemu bola silnejšia.“

„Pravda je na našej strane a sme aj silnejší.“


„Už nebudem nič vysvetľovať, lebo jednostaj dostávam tie isté otázky.“

„História našich národov bola slávna, až kým sa nezopakovala.“

„Vrátili sme im rovnakou mierou a tak sme sa vyhli ich osudu.“

„Chorvátsko je najdemokratickejšou krajinou na svete, ale ani my veľmi nezaostávame.“

„Nepohŕdame všetkými ľuďmi, ktorí majú neresti, ale opovrhujeme všetkými, ktorí nemajú nijakú cnosť.“

„Nepriatelia národa budú mať tú česť, že zahynú ako prví za národ.“