Karl Ludwig Borne citáty

Karl Ludwig Borne foto

82   30

Karl Ludwig Borne

Dátum narodenia: 6. máj 1786
Dátum úmrtia: 12. február 1837

Karl Ludwig Börne alebo Juda Löb Baruch bol nemecký satirik a novinár.


„Bolesť je otcom a láska matkou múdrosti.“

„Existuje tisíc chorôb, ale len jedno zdravie.“


„Úprimnosť je prameňom všetkej geniality a ľudia by boli duchaplnejší, keby boli mravnejší.“

„Čo je aj ten najšťastnejší človek bez viery? Krásny kvet v pohári vody, bez koreňov a trvania.“

„Skutočnosť, že máme nepriateľov, dokazuje dosť zretelne, že máme zásluhy.“

„Zdvorilosť je cenný papier srdca, ktorý často prináša tým väčšie úroky, čím je kapitál neistejší.“

„Tyrani sú v našich časoch tými najnebezpečnejšími hlásateľmi slobody.“

„Právo je nevyhnutnejšia potrava ako chlieb a cnosť je krajšia ako sláva.“


„Za to, čo ti ľudia dajú, musíš zaplatiť tým, čo máš alebo ešte drahšie tým, čo si.“

„Vlády, ktoré potláčajú slobodu slova, pretože vypovedané pravdy sú pre nich nepohodlné, konajú ako deti, ktoré zatvárajú oči, aby neboli videní.“

„Ženy sú najroztomilejšie, keď sa boja - preto sa tak rady boja.“

„Žijeme stále pre budúcnosť - večne ladení - a koncert nezačína nikdy.“


„Životná sila určitej epochy nespočíva v jej žatve, ale v jej sejbe.“

„S láskou ubúda čas. S časom ubúda láska.“

„Veľké vášne sú ako prírodné sily; či sú užitočné alebo škodlivé, to záleží len na smere, ktorý naberú.“

„Žene je láska rovnako často dcérou žiarlivosti ako jej matkou.“

Podobní autori