„Kresťanská viera sa nemá čoho obávať ani zo strany vedy, ani zo strany techniky, ktorá má v nej pôvod, naopak, učí nás, že ich možnosti sú oslavou stvoriteľskej dobroty Boha, ktorý povedal: "Naplňte zem, podmaňte si ju."“

Posledná aktualizácia 7. jún 2019. Histórie
Ján XXIII. fotka
Ján XXIII.58
261. pápež katolíckej cirkvi 1881 - 1963
Editovať

Podobné citáty

Abraham Lincoln fotka
Ogden Nash fotka

„Dvere sú to, na čoho nesprávnej strane sa neustále nachádza pes.“

—  Ogden Nash americký básnik 1902 - 1971

A door is what a dog is perpetually on the wrong side of.
"A Dog's Best Friend Is His Illiteracy" in The Private Dining Room ("Najlepší psov priateľ je jeho nevzdelanosť" z Súkromná jedáleň), 1953
Potvrdené výroky

Pavel Kosorin fotka
Jean Anouilh fotka
Abraham Lincoln fotka
Euripidés fotka
Fridrich II. Veliký fotka
Mooji fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Aischylos fotka

„Dobromyseľný a snaživý človek má bohov na svojej strane.“

—  Aischylos staroveký aténsky dramatik -525 - -456 pred n. l.

Ľubomír Vážny fotka
Ľubomír Lintner fotka
Ambrose Bierce fotka
Aurelius Augustinus fotka
Jean Rostand fotka
Benedict J. Groeschel fotka
Wilhelm Busch fotka
Citát „Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.“
Albert Einstein fotka

„Veda bez viery je chromá, viera bez vedy je slepá.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Súvisiace témy