Benedikt XVI. citáty

 Benedikt XVI. foto

51   32

Benedikt XVI.

Dátum narodenia: 16. apríl 1927
Ďalšie mená: Joseph Kardinál Ratzinger

Benedikt XVI., občianskym menom Joseph Ratzinger je nemecký duchovný a emeritný pápež. Pápežský úrad zastával od 19. apríla 2005 do 28. februára 2013. Bol 265. pápežom Katolíckej cirkvi, prvým nemeckým pápežom od roku 1523 a prvým pápežom od roku 1294, ktorý dobrovoľne abdikoval. Pred svojím zvolením bol blízkym spolupracovníkom svojho predchodcu Jána Pavla II. Od roku 1981 až do smrti Jána Pavla II. zastával úrad prefekta Kongregácie pre náuku viery.

Citáty Benedikt XVI.


„Pokrok je možný iba v spoločnosti, v ktorej existujú morálne hodnoty a silné presvedčenia“

„Kto ohrozuje rodinu, ohrozuje samotné základy pokoja.“


„Ježiš miloval vrchy tak, ako miloval jazero, poľné kvety a nebeské vtáky. Miloval stvorenie, lebo bolo jeho stelesneným slovom, odrazom božského tajomstva, z ktorého vyšiel. Tak smieme povedať, že k priateľstvu s Ježišom patrí aj radosť zo stvorenia, radosť z jeho neporušeného lesku, z veľkých a malých zázrakov vesmíru.“

„Pravou kresťanskou bohoslužbou je láska.“

„Kto verí, nikdy nie je sám - ani počas života, ani počas smrti.“

„K Bohu jestvuje toľko ciest, koľko je ľudí, lebo v rámci rovnakej viery je cesta každého človeka celkom osobná.“

„Vieru ateistov, že Boh nejestvuje, sprevádzajú také isté pochybnosti ako našu vieru. Kto by chcel utiecť pred neistotou vo viere, zažil by rovnakú neistotu v ateizme.“

„Boh nie je od nás vzdialený, niekde v nedostupnom vesmíre. Príbytok si vybudoval medzi nami. V Ježišovi Kristovi sa stal jedným z nás, s telom a krvou ako máme my. Prejav v Mníchove“ 10. september 2007


„Budúcnosť vytvára iba ten, kto dáva samého seba. Kto chce iba poučovať, meniť druhých, je neplodný.“

„Kto ohrozuje rodinu, ohrozuje samotné základy pokoja. Homília v chráme sv. Petra a Pavla, Vatikán“ 1. január 2008

„Kto sa bojí Boha, nemá strach. Príhovor veriacim na námestí sv. Petra v Ríme“ 22. jún 2008

„Ježiš nevylučuje z priateľstva s ním nikoho. Generálna audiencia, Vatikán, Námestie sv. Petra“ 30. august 2006


„Cirkev existuje v ľuďoch. Generálna audiencia, Vatikán, Námestie sv. Petra“ 17. máj 2006

„Musíme nasledovať Ježiša, a nie predbiehať ho: je to on, ktorý nám ukazuje cestu. Generálna audiencia, Vatikán, Námestie sv. Petra“ 17. máj 2006

„Krista a Cirkev nemožno od seba navzájom oddeliť. "Ježiš áno, Cirkev nie", ktorý bol v móde pred niekoľkými rokmi, preto vôbec nie je zlučiteľný s Kristovým úmyslom. Generálna audiencia, Vatikán, Námestie sv. Petra“ 15. marec 2006

„Apoštol je vyslancom, ale ešte prv je "znalcom" Ježiša. Generálna audiencia, Vatikán, Námestie sv. Petra“ 22. marec 2006

Podobní autori