„Dokiaľ sa budeme držať karikatúry slobody, totiž slobody vnútorne a duševne sa zničiť, budú nezmeneným spôsobom pokračovať aj vonkajšie účinky takto skreslenej slobody.“

 Benedikt XVI. fotka
Benedikt XVI.50
265. pápež katolíckej cirkvi 1927
Reklama

Podobné citáty

Alexandr Ivanovič Gercen fotka
Gabriel Laub fotka
Reklama
Karl Kraus fotka
Friedrich August von Hayek fotka
Ignác z Loyoly fotka
Quintus Septimius Florens Tertullianus fotka
Wolf Biermann fotka

„Prajem si viac slobody bez hladu, a predsa len viac hladu po slobode.“

—  Wolf Biermann nemecký pesničkár a bývalý východonemecký disident 1936

Abraham Lincoln fotka
Jean Paul fotka
Mahátma Gándhí fotka

„Sloboda je bezcenná, ak neznamená slobodu mýliť sa.“

—  Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

Edmund Burke fotka
Karl Ludwig Borne fotka
George Bush fotka
Johannes Robert Becher fotka
Benjamin Franklin fotka

„Bez slobody myslenia nemôže existovať žiadna múdrosť a bez slobody slova nemôže existovať žiadna sloboda.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790