Johannes Robert Becher citáty

Johannes Robert Becher foto

18   11

Johannes Robert Becher

Dátum narodenia: 22. máj 1891
Dátum úmrtia: 11. október 1958
Ďalšie mená: Johannes R. Becher, Robert Johannes Becher

Johannes Robert Becher bol nemecký politik a básnik.

Citáty Johannes Robert Becher


„Neuč sa, život ťa naučí. Mňa naučil, že sa mám učiť!“

„Len ak bude mať blízko k druhým ľuďom, priblíži sa človek sám sebe.“


„Väčšina ľudí myslí ináč, keď sú sami a iné myšlienky im vnukne zmenené okolie. Ľudia väčšinou nedávajú na určitú otázku rovnakú odpoveď - odpovedajú rôzne, podľa toho, kto sa ich pýta.“

„Pravda si vyžaduje dôstojnosť človeka a jeho slobodu.“

„Nezabudnite nikdy, čo vám kto povedal v hneve.“

„Niektorí sa stanú odvážnymi až vtedy, keď už nemajú iné východisko.“

„Je lepšie spolu mlčať, ako osamote hocako múdro rozprávať.“

„Kto nemá odvahu myslieť, uteká do nepochopiteľného a spustne v bezvedomí.“


„Nadanie sa skladá z mnohých zložiek a na neposlednom mieste sa prejavuje aj tým, že nadaný človek zhŕňa, priťahuje k sebe a osvojuje si všetko, čo k svojmu nadaniu potrebuje.“

„Nie každé umenie je zbraň, zbraňou vôbec nemusí byť.“

„Sloboda je nedeliteľná: Tvorivá sloboda spisovateľa a sloboda jeho ľudu sú navzájom neoddeliteľne spojené.“

„Veľa úspechov stojí len na tom, že druhí zlyhali; úspešní žijú z chýb neúspešných.“


„Všetko je mlčanie a v umení záleží na tom výrečne mlčať a šepkať, ale nič nevysloviť polopatisticky.“

„Často upadáme do omylu, keď si myslíme, že to, čo nám druhý hovorí, si skutočne myslí.“

„Po obrade lásky sa všetko v človeku vracia do vyjazdených koľají.“

„Ak tvrdí žena s určitosťou, že svojho muža miluje, je to vždy veta s otáznikom na konci.“

Podobní autori