Johannes Robert Becher citáty

Johannes Robert Becher foto

18   12

Johannes Robert Becher

Dátum narodenia: 22. máj 1891
Dátum úmrtia: 11. október 1958
Ďalšie mená: Johannes R. Becher, Robert Johannes Becher

Johannes Robert Becher bol nemecký politik a básnik.


„Pravda si vyžaduje dôstojnosť človeka a jeho slobodu.“

„Neuč sa, život ťa naučí. Mňa naučil, že sa mám učiť!“


„Len ak bude mať blízko k druhým ľuďom, priblíži sa človek sám sebe.“

„Väčšina ľudí myslí ináč, keď sú sami a iné myšlienky im vnukne zmenené okolie. Ľudia väčšinou nedávajú na určitú otázku rovnakú odpoveď - odpovedajú rôzne, podľa toho, kto sa ich pýta.“

„Nezabudnite nikdy, čo vám kto povedal v hneve.“

„Niektorí sa stanú odvážnymi až vtedy, keď už nemajú iné východisko.“

„Kto nemá odvahu myslieť, uteká do nepochopiteľného a spustne v bezvedomí.“

„Je lepšie spolu mlčať, ako osamote hocako múdro rozprávať.“


„Bolo by absurdné domnievať sa, že umelec vie milovať hlbšie ako všetci ostatní ľudia.“

„Ak tvrdí žena s určitosťou, že svojho muža miluje, je to vždy veta s otáznikom na konci.“

„Rada skeptikom: byť skeptický voči vlastnej skepsi!“

„Po obrade lásky sa všetko v človeku vracia do vyjazdených koľají.“


„Často upadáme do omylu, keď si myslíme, že to, čo nám druhý hovorí, si skutočne myslí.“

„Všetko je mlčanie a v umení záleží na tom výrečne mlčať a šepkať, ale nič nevysloviť polopatisticky.“

„Veľa úspechov stojí len na tom, že druhí zlyhali; úspešní žijú z chýb neúspešných.“

„Sloboda je nedeliteľná: Tvorivá sloboda spisovateľa a sloboda jeho ľudu sú navzájom neoddeliteľne spojené.“

Podobní autori