„Len ak bude mať blízko k druhým ľuďom, priblíži sa človek sám sebe.“

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 21. máj 2020. História
Johannes Robert Becher fotka
Johannes Robert Becher18
nemecký politik 1891 - 1958

Podobné citáty

Marcus Aurelius fotka
Lafayette Ronald Hubbard fotka

„Aby bol človek slobodný, musí byť poctivý sám k sebe a k svojim blízkym.“

—  Lafayette Ronald Hubbard americký autor sci-fi, filozof a zakladateľ Scientologickej cirkvi 1911 - 1986

Anne Morrow Lindbergh fotka
Henry Rollins fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Sv. Ján Zlatoústy fotka

„Človek si je sám sebe najlepším radcom.“

—  Sv. Ján Zlatoústy dôležitý Otec raného kresťanstva 349 - 407

Anselm Osb Grün fotka
Lao-c' fotka
John Galsworthy fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka

„Človek je ten, kto v sebe nosí vyššiu bytosť, ako je on sám.“

—  Melody Beatie

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Karol Irzykowski fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Oscar Wilde fotka

„Človek, ktorý nemyslí sám za sebe, nemyslí vôbec.“

—  Oscar Wilde írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900

Brian Warner fotka

Súvisiace témy