„Nemám blízko k ľuďom, mám blízko k sebe. Trávim veľa času vo svojom vnútri.“

Originál

I'm not close to people, I am close to myself. I spend a lot of time inside.

Zdroj: Black Coffee Blues

Posledná aktualizácia 18. január 2021. História

Podobné citáty

Boris Filan fotka
René Clair fotka
Johannes Robert Becher fotka

„Len ak bude mať blízko k druhým ľuďom, priblíži sa človek sám sebe.“

—  Johannes Robert Becher nemecký politik 1891 - 1958

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Marcus Aurelius fotka
Johann Heinrich Pestalozzi fotka
Douglas Coupland fotka
Tristan Bernard fotka
Thomas Alva Edison fotka
Maxim Gorkij fotka
Stephen Covey fotka
Jean Giono fotka
Benjamin Franklin fotka

„Času máme veľa, len ho málo využívame.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Prisudzované výroky

Elbert Hubbard fotka

„Nie je málo času, ktorý máme, ale je veľa času, ktorý nevyužívame.“

—  Elbert Hubbard americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Prisudzované výroky

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Seneca fotka

„Nie je pravda, že máme málo času. Pravda je, že ho veľa premárnime.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Seneca starší fotka

Súvisiace témy