Tristan Bernard citáty

Tristan Bernard foto

27   32

Tristan Bernard

Dátum narodenia: 7. september 1866
Dátum úmrtia: 7. december 1947

Tristan Bernard, vlastným menom Paul Bernard, bol francúzsky dramatik, spisovateľ, humorista, novinár a právnik. Svoje divadelné hry písal pre „theatre de boulevard“, čo bol žáner ktorého cieľom bolo baviť stredostavovské parížske obecenstvo.

Jeden z jeho početných aforizmov: „V živote sa dá spoľahnúť len seba samého. Ale ani to neodporúčam.“


„Trávim čas bojom so svojou lenivosťou. Ale keď nad ňou zvíťazím, som taký unavený, že nemám silu pracovať.“

„Statočnosť prikazuje nikdy nerušiť dané slovo. Ale múdrosť prikazuje nikdy také to slovo nedávať.“


„Mladosť, to je krásna vec. Nie preto, že dovoľuje robiť hlúposti, ale preto, že dáva čas ich napraviť.“

„Ľudia sú úprimní vždy. Menia úprimnosť, to je všetko.“

„Sú 3 druhy mužov, ktorí nerozumejú ženám: mladí, dospelí a starci.“

„Iba blázon sa dá kusnúť dvakrát tou istou zmijou.“

„Optimista je človek, ktorý sa ožení s vlastnou sekretárkou a myslí si, že ju bude môcť aj naďalej upozorňovať na pravopisné chyby.“

„Svet stvoril Boh, ale živí ho diabol.“


„Nie jedno pravidlo je provokáciou pre výnimku.“

„Ak dokážeš v spoločnosti ženy čítať z nej ako z knihy, nepoužívaj Braillovu metódu.“

„Iba ženy ovládajú umenie predstierať, že sú také, ako v skutočnosti sú.“

„Keď si v spoločnosti ženy a chceš z nej čítať ako z knihy, nepoužívaj pri tom slepecké písmo.“


„Keď žena súhlasí s tým, že príde na schôdzku, v tej chvíli ešte nevie, či príde. V tejto neistote spočíva pre ňu kúzlo schôdzky.“

„Ľudia chcú byť v divadle prekvapení. Ale tým, čo očakávajú.“

„Leňosi sú lojálnejší ako ostatní. Nepretvarujú sa, že pracujú.“

„Manželstvo je banket, ktorý sa začína zákuskom.“

Podobní autori