Tristan Bernard citáty

Tristan Bernard foto

27   31

Tristan Bernard

Dátum narodenia: 7. september 1866
Dátum úmrtia: 7. december 1947

Tristan Bernard, vlastným menom Paul Bernard, bol francúzsky dramatik, spisovateľ, humorista, novinár a právnik. Svoje divadelné hry písal pre „theatre de boulevard“, čo bol žáner ktorého cieľom bolo baviť stredostavovské parížske obecenstvo.

Jeden z jeho početných aforizmov: „V živote sa dá spoľahnúť len seba samého. Ale ani to neodporúčam.“

Citáty Tristan Bernard


„Statočnosť prikazuje nikdy nerušiť dané slovo. Ale múdrosť prikazuje nikdy také to slovo nedávať.“

„Mladosť, to je krásna vec. Nie preto, že dovoľuje robiť hlúposti, ale preto, že dáva čas ich napraviť.“


„Ľudia sú úprimní vždy. Menia úprimnosť, to je všetko.“

„Sú 3 druhy mužov, ktorí nerozumejú ženám: mladí, dospelí a starci.“

„Iba blázon sa dá kusnúť dvakrát tou istou zmijou.“

„Optimista je človek, ktorý sa ožení s vlastnou sekretárkou a myslí si, že ju bude môcť aj naďalej upozorňovať na pravopisné chyby.“

„V živote sa môžeš spoľahnúť len sám na seba. Ale ani to ti veľmi neradím.“

„Trávim čas bojom so svojou lenivosťou. Ale keď nad ňou zvíťazím, som taký unavený, že nemám silu pracovať.“


„Ľudia nemyslia na všetky výdavky, ktoré my bigamisti máme. Viete, dve manželstvá, to je ako raz vyhorieť.“

„Len jediný muž neklamal, keď povedal žene, že nikdy nevidel krajšiu bytosť. Bol to Adam.“

„Vrcholom lenivosti je vstať o piatej hodine ráno, aby ste mohli dlhšiu dobu nič nerobiť.“

„Žena žene je vlčicou.“


„Značnú zásluhu na obnove zhody medzi manželmi mávajú šaty so zložitým zapínaním na chrbte.“

„Skúsenosť nám nebráni urobiť tú istú hlúposť znova, ale dopúšťajúc sa jej sme oveľa smutnejší.“

„Najoddanejší priatelia sú ako psy - ak im budete neustále ubližovať, nakoniec vás pohryzú.“

„Manželstvo je banket, ktorý sa začína zákuskom.“

Podobní autori