„Keď je človek cudzí sám sebe, odcudzí sa aj od ostatných. Ak je človek odcudzený sám sebe, nemôže sa dotknúť ani druhých.“

Originál

When one is a stranger to oneself then one is estranged from others too. If one is out of touch with oneself, then one cannot touch others.

Gift from the Sea (1955)

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 22. júl 2021. História

Podobné citáty

Johannes Robert Becher fotka

„Len ak bude mať blízko k druhým ľuďom, priblíži sa človek sám sebe.“

—  Johannes Robert Becher nemecký politik 1891 - 1958

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Ralph Waldo Emerson fotka
Sv. Ján Zlatoústy fotka

„Človek si je sám sebe najlepším radcom.“

—  Sv. Ján Zlatoústy dôležitý Otec raného kresťanstva 349 - 407

Alexis Carrel fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka

„Človek je ten, kto v sebe nosí vyššiu bytosť, ako je on sám.“

—  Melody Beatie

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Karol Irzykowski fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Marcus Aurelius fotka
Oscar Wilde fotka

„Človek, ktorý nemyslí sám za sebe, nemyslí vôbec.“

—  Oscar Wilde írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900

Friedrich Schiller fotka
Karl Marx fotka

„Umenie je najvyššia radosť, ktorú človek dáva sám sebe.“

—  Karl Marx nemecký filozof, ekonóm 1818 - 1883

Prisudzované výroky

Antoine de Saint-Exupéry fotka
Erich Fromm fotka
Hermann Hesse fotka

„Žiaden človek nevycíti v inom človeku záchvev, ak ho nemá sám v sebe.“

—  Hermann Hesse románopisec a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 1877 - 1962

Konfucius fotka

Súvisiace témy