Peter Lippert citáty

18   1

Peter Lippert

Dátum narodenia: 1879
Dátum úmrtia: 1936

Peter Lippert bol nemecký kňaz, spisovateľ, jezuita.

Citáty Peter Lippert


„Nič nie je tak tajomné ako láska.“

„Kedy sa už konečne naučíme kvôli veľkým požiadavkám Božieho kráľovstva nedbať o naše vlastné drobné starosti?“


„Život si nemožno vybrať, ale je možné z neho niečo urobiť.“

„Akokoľvek by bola Mária činorodá, plná ohňa a nadšenia, podnikavá a rozhodná, keď sa ocitá pred Božou vôľou, jej trvalým postojom je počúvať, vzdávať úctu, mlčať a čakať na Božie slovo.“

„Bez bolesti by zastal život, nerozprúdil by sa a neprehlboval, nešíril by sa a neočisťoval.“

„Boh je zo všetkých tajomstiev najtemnejším a súčasne najpriezračnejším tajomstvom.“

„Čím viac človek odpúšťa sám sebe, tým menej odpúšťa druhým.“

„Jediný záujem, ktorý má Panna Mária, je priviesť všetkých k svojmu Synovi. Pre neho žila odo dňa zvestovania, o neho sa obávala, starala a trpela v dňoch jeho utrpenia a smrti. Kvôli nemu sa ujíma aj dnes jeho Cirkvi.“


„Každý deň prichádza z Božích rúk - toto stačí vedieť.“

„Láska prichádza až na ostatok, ako naposledy prichádza končiar. V zjavení, ktoré nám Boh zanechal, je reč o láske až na posledných stránkach. Musíme vystúpiť po mnohých stupňoch, aby sme zazreli lásku, musíme preputovať veľa krajov, kým uzrieme vypínať sa vrch lásky.“

„Pre mnohých ľudí je činom najväčšej pokory, keď dovolia, aby sme im pomohli a aby sme ich obdarovali. Lebo ľahšie je dávať, ako prijímať.“

„Prečo by sme ľudí nenechali v omyle, pokiaľ im podstatne neuškodí? Každý človek má rád svoj názor a svoje omyly má často najradšej.“


„Vedľa končiara utrpenia, ktorý rastie čoraz vyššie, dvíha sa aj končiar šťastia. Akoby jeden vrchol bol zrkadlovým obrazom druhého, no v skutočnosti sú to dva rozličné vrchy. Navzájom si kývajú a pretekajú sa.“

„Aj my raz spočinieme v Bohu a nájdeme tam tých ľudí, ktorým patrilo naše srdce a krv, naša náklonnosť i nostalgická túžba.“

„Aké je ťažké, keď máme na seba vziať cudziu vinu. Ale len takto možno vykúpiť svet, takto sa zachraňujú duše: skrze utrpenie a obety iných.“

„Naším povolaním je zapáliť v tomto chladnom svete oheň Božej lásky.“

Podobní autori