„Ľudí možno zatriediť skôr podľa mlčania, než podľa rečí, ktoré vedú.“

Prisudzované výroky

Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
Peter Lippert fotka
Peter Lippert18
1879 - 1936
Editovať

Podobné citáty

Gertrud von Le Fort fotka

„Mlčanie je rečou večnosti.“

—  Gertrud von Le Fort nemecká spisovateľka 1876 - 1971

Prisudzované výroky

Romy Schneider fotka

„Mlčanie je reč lásky.“

—  Romy Schneider rakúska herečka 1938 - 1982

Prisudzované výroky

Stanisław Jerzy Lec fotka
Chalíl Džibrán fotka

„Pred tými, čo plané reči majú za múdrosť a mlčanie za nevedomosť, radšej utekám.“

—  Chalíl Džibrán libanonský výtvarník, básnik a spisovateľ 1883 - 1931

Prisudzované výroky

Platón fotka
Saadí fotka
Edith Stein fotka
Romano Guardini fotka

„Človek je reč, ktorú možno preložiť do Boha.“

—  Romano Guardini nemecký teológ a kňaz 1885 - 1968

Potvrdené výroky
Zdroj: Pre Teba, Bratislava: Lúč 2008, 31. týždeň.

Anthony de Mello fotka
Vladimír Páral fotka
Seneca fotka

„Spoločnosť kníh si možno zvoliť lepšie než spoločnosť ľudí. Tým skôr si medzi knihami vyberaj priateľa na celý život.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Maurice Chevalier fotka
Gertrud von Le Fort fotka
František Saleský fotka
Marcus Porcius Cato censorius fotka
Josef Čapek fotka
Anthony de Mello fotka

„Iba činorodí ľudia zakúsia, čo je pravé mlčanie.“

—  Anthony de Mello indický spisovateľ 1931 - 1987

Prisudzované výroky

Elias Canetti fotka

„Daktorí ľudia dosahujú svoju najväčšiu nevraživosť v mlčaní.“

—  Elias Canetti v Bulharsku narodený švajčiarsky a britský modernista ,románopisec, dramatik, memoárista a non-fiction spisovateľ 1905 - 1994

Súvisiace témy