Gertrud von Le Fort citáty

Gertrud von Le Fort foto

13   9

Gertrud von Le Fort

Dátum narodenia: 11. október 1876
Dátum úmrtia: 1. november 1971

Gertrúda von Le Fort bola nemecká spisovateľka.


„Spravodlivosť je iba v pekle, v nebi je milosť a na zemi kríž.“

„Každé utrpenie na zemi je posvätené Božou láskou.“


„Čím je hlučnejší náš svet, tým väčšmi mlčí Boh. Mlčanie je rečou večnosti, hluk hlasom pominuteľnosti.“

„Čo je to milovať? Túžiť vášnivo a nadovšetko natoľko, že človek všetko ostatné“

„Diabol môže poskytnúť všetko, okrem lásky.“

„Keď Boh dlho mlčí, chystá sa prehovoriť.“

„Najväčším víťazom nad všednosťou života je materská láska, ktorá je úplne pohltená dennými starosťami.“

„Svet síce možno pohnúť mužskou silou, ale požehnať ho možno len v znamení ženy.“


„Mlčanie je rečou večnosti.“

„Ženy sú sfingy, ale nie mlčiace. Na každom kroku prezrádzajú svoje tajomstvá.“

„Čím hlučnejší je dnešný svet, tým mlčanlivejší sa zdá Boh.“

„Láska nemôže zahynúť. Vždy si nájde nejakú cestu, aby sa zachránila.“


„Boh chce prehovoriť vtedy, keď dlho mlčí.“

„Who are you, world, that you should frighten me?“

„The louder our world today is, the deeper God seems to remain in silence. Silence is the language of eternity; noise passes.“

Podobní autori