„Mlčanie je reč lásky.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 15. jún 2021. Histórie
Romy Schneider fotka
Romy Schneider3
rakúska herečka 1938 - 1982

Podobné citáty

Edith Stein fotka
Gertrud von Le Fort fotka

„Mlčanie je rečou večnosti.“

—  Gertrud von Le Fort nemecká spisovateľka 1876 - 1971

Prisudzované výroky

Plútarchos fotka

„Ľudí možno zatriediť skôr podľa mlčania, než podľa rečí, ktoré vedú.“

—  Peter Lippert 1879 - 1936

Prisudzované výroky

Citát „Ak nepoznáš cudzie reči, nikdy neporozumieš mlčaniu cudzincov.“
Stanisław Jerzy Lec fotka
Chalíl Džibrán fotka

„Pred tými, čo plané reči majú za múdrosť a mlčanie za nevedomosť, radšej utekám.“

—  Chalíl Džibrán libanonský výtvarník, básnik a spisovateľ 1883 - 1931

Prisudzované výroky

Pierre Teilhard De Chardin fotka
Gertrud von Le Fort fotka
Romano Guardini fotka
Elazar Benyoëtz fotka

„Mlčanie je v láske presvedčivejšie než presvedčivé slová.“

—  Barnabe Barnes anglický spisovateľ 1569 - 1609

Prisudzované výroky

Ján z Kríža fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka

„Láska je predovšetkým počúvanie v mlčaní. Milovať znamená uvažovať.“

—  Antoine de Saint-Exupéry francúzsky spisovateľ a pilot 1900 - 1944

Prisudzované výroky

Andrej Sládkovič fotka

„Láska je predovšetkým počúvanie v mlčaní. Milovať znamená uvažovať.“

—  Andrej Sládkovič slovenský básnik a prekladateľ 1820 - 1872

Prisudzované výroky

Thomas Mann fotka

„Láska zbavená mlčania by stratila nesmrteľnú chuť a vôňu.“

—  Thomas Mann nemecký spisovateľ a laureát Nobelovej ceny 1875 - 1955

Jean Paul fotka
Ján z Kríža fotka

„Ak máme robiť pokroky, musíme pred naším Bohom umlčať svoj jazyk i svoje chúťky, lebo Boh počúva jedine reč mlčiacej lásky.“

—  Ján z Kríža španielsky mystik a rímskokatolícky svätec 1542 - 1591

Prisudzované výroky

Súvisiace témy