Romano Guardini citáty

Romano Guardini foto

47   28

Romano Guardini

Dátum narodenia: 17. február 1885
Dátum úmrtia: 1. október 1968

Romano Guardini bol nemecký filozof talianskeho pôvodu, predstaviteľ náboženskej filozofie.


„Koľko ciest na tomto svete je cestami sĺz a utrpenia? Koľko morí na tomto svete sú moriami smútku? Koľko matiek už dlho žije opustených, čakajú a čakajú ešte dnes? Koľko ľudí ešte nemá slobodu a toľko po nej túži? Koľko detí ide večer spať a pre hlad nemôžu zaspať? Koľko snov sa za nocí úpenlivo pýta: Kedy tomu bude pre nás koniec? Môžeš to zmeniť?“

„Mlčať neznamená iba nehovoriť. To dokáže i zviera a ešte väčšmi skala!“


„Dar nad všetky dary je poznanie Ježiša Krista a láska k nemu.“

„Ak chcem porozumieť stromu, musíme sa pozrieť do zeme, v ktorej sú jeho korene. Rovnako je to aj s ľuďmi.“

„Ten, kto chce napraviť nejakého človeka, musí ho najprv rešpektovať.“

„S každým človekom sa znovu začínajú dejiny.“

„Nedeľa je nielen dňom bez práce a možnosťou oddychu, ale aj slávnosťou, stavom života, v ktorom vyniká Božia zvrchovanosť a oslobodzuje človeka.“

„Človek nesmie so svetom robiť, čo chce on, ale čo zodpovedá pravde vecí.“


„Mlčanie, samota, oddych a vyčkávanie - to sú cesty do vnútra... Stálym rozprávaním a hlukom je človek vytlačený sám zo seba. Jeho vnútorný poriadok sa rozpadá. Tak stráca aj pravé slová. Mlčanie patrí k reči ako vdych a výdych. Až mlčanie a slovo tvoria jeden celok.“

„Viera nie je iba záležitosťou milosti, lae aj rytierstvom srdca.“

„V skutočnosti je moc niečo viacznačné: môže spôsobiť dobré i zlé, môže budovať i ničiť. Čím sa v skutočnosti stane, závisí od toho, aké je zmýšľanie, ktoré ňou narába, a účel, na ktorý sa používa.“

„Božské zjavenie sa uskutočňuje v Ježišovej živej existencii nie mocnými prejavmi a veľkolepými činmi, ale nepretržitým tichým prekračovaním hraníc ľudských možností. Napokon sa však zjaví ako zázrak, ako tichý krok ponad hranice ľudských možností, a predsa oveľa zázračnejší než nehybnosť slnka a chvenie zeme.“


„Dospelosť - a nielen biologická alebo právna - je založená na tom, že človek našiel svoje miesto jednak vo vlastnej osobe, vo vlastnom zmýšľaní, a jednak v skutočnosti. Objavil, čo znamená stáť na vlastných nohách a rozhodol sa tento postoj uskutočňovať.“

„Len prijatím seba samého vedie cesta do skutočnej budúcnosti - pre každého do jeho vlastnej. Pokánie je jednou z najsilnejších foriem vyjadrenia našej slobody.“

„Kto nevie mlčať, ja ako človek, ktorý vy chcel v živote iba vydychovať, a nie aj vdychovať.“

„Láska, to je otvorenie sa pravde druhého človeka.“

Podobní autori