Romano Guardini citáty

Romano Guardini foto

47   25

Romano Guardini

Dátum narodenia: 17. február 1885
Dátum úmrtia: 1. október 1968

Romano Guardini bol nemecký filozof talianskeho pôvodu, predstaviteľ náboženskej filozofie.

Citáty Romano Guardini


„Dar nad všetky dary je poznanie Ježiša Krista a láska k nemu.“

„Ak chcem porozumieť stromu, musíme sa pozrieť do zeme, v ktorej sú jeho korene. Rovnako je to aj s ľuďmi.“


„Ten, kto chce napraviť nejakého človeka, musí ho najprv rešpektovať.“

„S každým človekom sa znovu začínajú dejiny.“

„Nedeľa je nielen dňom bez práce a možnosťou oddychu, ale aj slávnosťou, stavom života, v ktorom vyniká Božia zvrchovanosť a oslobodzuje človeka.“

„Človek nesmie so svetom robiť, čo chce on, ale čo zodpovedá pravde vecí.“

„Mlčať neznamená iba nehovoriť. To dokáže i zviera a ešte väčšmi skala!“

„Mlčanie, samota, oddych a vyčkávanie - to sú cesty do vnútra... Stálym rozprávaním a hlukom je človek vytlačený sám zo seba. Jeho vnútorný poriadok sa rozpadá. Tak stráca aj pravé slová. Mlčanie patrí k reči ako vdych a výdych. Až mlčanie a slovo tvoria jeden celok.“


„Koľko ciest na tomto svete je cestami sĺz a utrpenia? Koľko morí na tomto svete sú moriami smútku? Koľko matiek už dlho žije opustených, čakajú a čakajú ešte dnes? Koľko ľudí ešte nemá slobodu a toľko po nej túži? Koľko detí ide večer spať a pre hlad nemôžu zaspať? Koľko snov sa za nocí úpenlivo pýta: Kedy tomu bude pre nás koniec? Môžeš to zmeniť?“

„Viera nie je iba záležitosťou milosti, lae aj rytierstvom srdca.“

„Nedeľa je deň, keď si človek uvedomuje svoju dôstojnosť - že je napriek všetkému Božím obrazom, Božím stvorením, ktoré Boh nasmerúva na prichádzajúce vykúpenie.“

„Človek musí opäť zaujať miesto v sebe samom. Musí si vytvoriť osobný priestor, ktorý bude vyhradený len pre neho a bude odrážať nápor verejnej sféry. Musí znova uznať prvotné ľudské väzby ako posvätné a zachovávať ich.“


„Čas sú peniaze. Len zriedka vyslovia ľudské ústa čosi hanebnejšie. Táto zhubná mentalita nám prenikla do krvi ako smrtiaci jed .“

„Vychovávať znamená dať človeku odvahu voči sebe samému, ukázať mu jeho úlohy, vysvetliť mu jeho cestu, nie moju, pomôcť mu k jeho vlastnej slobode.“

„Láska, to je otvorenie sa pravde druhého človeka.“

„Máme na sietnici slepú škvrnu: už nevidíme neviditeľné.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 47 citátov