Citáty o tichu

Zbierka citátov na tému ticho, mlčanie, ľudia, jedlo.

Najlepšie citáty o tichu

Lao-c' fotka

„Ticho je zdrojom veľkej sily.“

—  Lao-c' čínsky filozof -604

Stephen Hawking fotka

„Tichí ľudia majú najhlasnejšiu myseľ.“

—  Stephen Hawking britský teoretický fyzik, kozmológ 1942 - 2018

Henry David Thoreau fotka
Martin Luther King fotka

„Príde čas, kedy sa z mlčania stane zrada.“

—  Martin Luther King americký duchovný, aktivista a vodca v americkom hnutií občianskych práv 1929 - 1968

Konfucius fotka

„Ticho je pravý priateľ, ktorý nikdy nezradí.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Martin Luther King fotka

„Naše životy sa končia dňom, keď začneme mlčať o veciach, na ktorých záleží.“

—  Martin Luther King americký duchovný, aktivista a vodca v americkom hnutií občianskych práv 1929 - 1968

Victor Hugo fotka

„To, že si vás nevypočujú, nie je dôvod na mlčanie.“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

Claude Monet fotka
Ernest Hemingway fotka
Leonardo Da Vinci fotka

„Nič tak neposilňuje autoritu, ako ticho.“

—  Leonardo Da Vinci taliansky renesančný mudrc 1452 - 1519

Všetky citáty o tichu

Celkom 94 citátov o tichu, filtrovať:

Citát „Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše.“
Matka Tereza fotka
Paul Celan fotka

„Pre básnika sú nevyhnutné dúšky ticha, lebo potrebuje slová z ticha zrodené.“

—  Paul Celan rumunský básnik a prekladateľ 1920 - 1970

Prisudzované výroky

Lao-c' fotka
Lao-c' fotka
Matka Tereza fotka

„Ježiš na vás stále čaká v tichu.“

—  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Potvrdené výroky, Matka Tereza (Kniha - myšlienky na každý deň)

Martin Luther King fotka

„Nakoniec si nebudeme pamätať slová našich nepriateľov, ale ticho našich priateľov.“

—  Martin Luther King americký duchovný, aktivista a vodca v americkom hnutií občianskych práv 1929 - 1968

Mark Twain fotka
Thomas Jefferson fotka
Raniero Cantalamessa fotka
Citát „Predstavte si to ticho, keby ľudia hovorili iba to čo vedia.“
Karel Čapek fotka

„Predstavte si to ticho, keby ľudia hovorili iba to čo vedia.“

—  Karel Čapek český spisovateľ 1890 - 1938

Prisudzované výroky

Chalíl Džibrán fotka
Friedrich Nietzsche fotka
Citát „Ticho je vždy súčasťou krásnej hudby. Ticho je vždy súčasťou krásneho umenia. Ticho je vždy súčasťou krásneho života.“
Robert Fulghum fotka
Nathaniel Hawthorne fotka
Ján Pavol II. fotka

„Ak máme správne chápať a hodnotiť, musíme si vytvoriť oázu ticha, ponoriť sa do seba a do modlitby.“

—  Ján Pavol II. 264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005

Prisudzované výroky

Jonáš Záborský fotka

„Človek je aj tak sám, utešuje ho iba tichá súhra s Bohom, to je jediná istota, že ho ktosi na tomto svete počúva.“

—  Jonáš Záborský slovenský dramatik, protestantský kňaz, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1812 - 1876

film Národný hriešnik, podľa scenáru Karola Horáka
Prisudzované výroky

Citát „Ticho nie je absencia zvukov, ticho je priestor. Priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás.“
Jaroslav Maxmilián Kašparů fotka

„Ticho nie je absencia zvukov, ticho je priestor. Priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás.“

—  Jaroslav Maxmilián Kašparů český esperantista, spisovateľ duchovnej literatúry, psychiater a rímskokatolícky kňaz 1950

Romano Guardini fotka
Maurice Maeterlinck fotka
Rumi fotka
Mooji fotka
Matka Tereza fotka
Blaise Pascal fotka

„Všetky problémy ľudstva vyplývajú z neschopnosti človeka pokojne sedieť v miestnosti osamote.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Citát „Áno, som hudobník, preto mám rád ticho.“
Herbert Von Karajan fotka
Charles Dickens fotka

„Rob toľko dobra koľko len môžeš, ale tak ticho, ako len môžeš.“

—  Charles Dickens anglický spisovateľ a spoločenský kritik 1812 - 1870

Prisudzované výroky

Novalis fotka
Paulo Coelho fotka
Robert Lee Frost fotka
Citát „Láska je predovšetkým modlitba a modlitba je ticho.“
Antoine de Saint-Exupéry fotka

„Láska je predovšetkým modlitba a modlitba je ticho.“

—  Antoine de Saint-Exupéry francúzsky spisovateľ a pilot 1900 - 1944

Prisudzované výroky

Søren Kierkegaard fotka
Pavol VI. fotka
Majk Spirit fotka
Howard Phillips Lovecraft fotka
Marcel Pagnol fotka

„Kto chce počuť úprimný hlas svedomia, musí vôkol seba a v sebe vytvoriť ticho.“

—  Marcel Pagnol románopisec, dramatik a filmár z Francúzska 1895 - 1974

Prisudzované výroky

Eckhart Tolle fotka
François de La  Rochefoucauld fotka

„Ak je vrcholom umenia hovoriť, ešte väčším je mlčať.“

—  François de La Rochefoucauld francúzsky autor memoárov 1613 - 1680

Prisudzované výroky

Citát „Ústa chránia ticho, aby bolo počuť srdce, ktoré hovorí.“
Alfred De Musset fotka

„Ústa chránia ticho, aby bolo počuť srdce, ktoré hovorí.“

—  Alfred De Musset francúzsky spisovateľ 1810 - 1857

Prisudzované výroky

„V tichu človek vo svojom vnútri stretne seba takého, aký je pred Bohom.“

—  Pau del Rosso

Prisudzované výroky

Søren Kierkegaard fotka
Anthony de Mello fotka

„V najväčšom víre hluku si treba udržiavať ostrovy ticha.“

—  Klaus Hemmerle aachenský biskup 1929 - 1994

Prisudzované výroky

Julian Tuwim fotka

„Rádio je skvelý vynález, stačí pohyb ruky – a je ticho.“

—  Julian Tuwim poľský básnik 1894 - 1953

Prisudzované výroky

Tibor Kočík fotka

„Každá duša je plná tajomstiev. Pre básnika sa v tichu stáva maliarskym plátnom. Na jeho pozadí si premieta obrazy ako v čínskej tieňohre. Nie je ľahké nastaviť vlastné líce a streliť si zopár faciek pred zrkadlom. Ukázať svoju tvár nedotklivému publiku. Ale kam by si došiel s konformnosťou a konfekčnou strojenosťou, básnik?“

—  Tibor Kočík slovenský básnik, pedagóg a spisovateľ 1952

Potvrdené výroky
Zdroj: Amrichová, Jana: Tibor Kočík - personálna bibliografia. Košice: Verejná knižnica Jána Bocatia 2002. ISBN 80-88687-21-7 EAN 9 788088 687214

Carl Sandburg fotka

„Poézia je premet cez ticho kadencií zoskupený tak, aby toto ticho zámerným usporiadaním ozvien, slabík a vlnových dĺžok narúšal.“

—  Carl Sandburg americký spisovateľ a editor 1878 - 1967

Zdroj: Uverejnené v r.1982 v slovenskom preklade jeho zbierky poézie "Chicago". vydal:VSSS

Samuel Butler fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Talent sa tvorí v tichu, charakter v prúde sveta.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Aldous Huxley fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
Ján XXIII. fotka
Laco Novomeský fotka

„"Nadzmysel nad zmyslami v poézii totiž je pohyb: smelý skok z čarokruhu, ktorý ručičkami dokola, dokola kreslia hodiny… smelý skok poza začarenú čiaru z údelu, času jeho návyku, po nové vône, farby, po chuť na jazyku, po nový dotyk hmatom otupených prstvo, po nepočuté nikdy alebo symfóniách Mozartov a svrčkov na letné poludnie a v Malej nočnej hudbe kŕkajúcich žiab. V jej moci previdieť a nájsť budúce bude v súkolí prítomnosti a prečasovať je na bývalo a bolo… nahmatal Antonov, až skríkol, ozaj skríkol na okúňavé ticho prvým potleskom, materské znamienko na skrytom mieste svojej prvej lásky, plastiku zdravých úderov v jej žilách, jej nutnosť nevyhnutnú, jej strhujúcu vášeň, jej spaľujúce veky na popol a naveky dvíhajúci veky z popola, jej príťažlivosť, pre ktorú sa opúšťali lásky a vedeli sa pre život v nej vrhať do smrti, hockde, hocikedy, preboha, koľkí: presilu pre, ktorá v nej prevýšila prevídanie básní: prevraty súce presvedčiť a pretvárať a premôcť. Ale to sa priblížila k sebe. Už prenikala tôňu svojej podobnosti, do svojich údov vstúpila a v rozkmásaných šatách vôňala ako vtedy dymom vatier pouličných stráží na Nevskom v Peterburgu v roku sedemnástom. A že ju poznal z diaľky poézie, Antonov tlieskla prvý na jej počesť. A revolúciu s ktoru sa pri nej zvítal, vzrušene potľapkával v tomto potlesku." L. Novomeský, Víla Tereza“

—  Laco Novomeský československý člen slovenskej národnej rady, člen československého národného parlamentu, básnik, publicista a politik 1904 - 1976

fragment
Potvrdené výroky

Elie Wiesel fotka

„Musíme sa vždy postaviť na stranu. Neutralita pomáha utláčateľovi, nikdy nie obeti. Ticho povzbudzuje mučiteľa, nikdy nie mučeného.“

—  Elie Wiesel spisovateľ, profesor, politický aktivista, laureát Nobelovej ceny, prežil holokaust 1928 - 2016

Prisudzované výroky

Chuck Palahniuk fotka
Aldous Huxley fotka
John Steinbeck fotka
Carl Sandburg fotka

„Poézia je premet cez ticho kadencií zoskupený tak, aby toto ticho zámerným usporiadaním ozvien, slabík a vlnových dĺžok narúšal.“

—  Carl Sandburg, Chicago

Uverejnené v r.1982 v slovenskom preklade jeho zbierky poézie "Chicago". vydal:VSSS
Prisudzované výroky

Martin Luther King fotka

„Ticho vydržať, ticho trpieť a trpezlivo čakať.“

—  Martin Luther King americký duchovný, aktivista a vodca v americkom hnutií občianskych práv 1929 - 1968

Jack Kerouac fotka

„Nájsť nirvánu je ako nájsť ticho.“

—  Jack Kerouac americký spisovateľ 1922 - 1969

Gilbert Keith Chesterton fotka
Samuel Barclay Beckett fotka

„Obnovenie ticha je úlohou objektov.“

—  Samuel Barclay Beckett írsky prozaik, dramatik a básnik 1906 - 1989

George Washington fotka
Elbert Hubbard fotka

„Ten, kto nerozumie tvojmu mlčaniu, pravdepodobne nebude rozumieť ani tvojim slovám.“

—  Elbert Hubbard americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Terry Pratchett fotka
George Eliot fotka
Claude Debussy fotka

„Hudba je priestor medzi notami.“

—  Claude Debussy francúzsky skladateľ 1862 - 1918

Jean Nicolas Arthur Rimbaud fotka
Jean Nicolas Arthur Rimbaud fotka
Carl Gustav Jung fotka
Alice Malsenior Walkerová fotka
Helen Keller fotka
Gloria Naylor fotka
Plútarchos fotka
Rumi fotka
Thomas Carlyle fotka

„Ticho je hlboké ako večnosť a reč plytká ako čas.“

—  Thomas Carlyle škótsky filozof, satirik, esejista, historik a pedagóg 1795 - 1881

Epiktétos fotka
Jordan Peterson fotka
Francis Bacon fotka

„Ticho je spánok, ktorý živí múdrosť.“

—  Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

William Shakespeare fotka

„Ak hovoríte o láske, hovorte ticho.“

—  William Shakespeare anglický dramatik a básnik 1564 - 1616

William Penn fotka

„Skutočné ticho je odpočinkom mysle; je pre ducha tým, čím je pre telo spánok, výživou a osviežením.“

—  William Penn anglický investor, filozof, jeden z prvých Kvakerov a zakladateľ provincie Pennsylvánia 1644 - 1718

Jonáš Záborský fotka
Arthur Conan Doyle fotka
Terry Pratchett fotka