„Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše.“

—  Matka Tereza

 Matka Tereza foto
Matka Tereza157
rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997
Reklama

Podobné citáty

 Matka Tereza foto
Maurice Maeterlinck foto
Reklama
Søren Kierkegaard foto
Pierre Teilhard De Chardin foto
 Matka Tereza foto

„Ježiš na vás stále čaká v tichu.“

—  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

 Aristoteles foto
Reklama
 Ján Pavol II. foto
Citát „Ústa chránia ticho, aby bolo počuť srdce, ktoré hovorí.“
Alfred De Musset foto
Eckhart Tolle foto
Citát „Ticho nie je absencia zvukov, ticho je priestor. Priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás.“
Jaroslav Maxmilián Kašparů foto

„Ticho nie je absencia zvukov, ticho je priestor. Priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás.“

— Jaroslav Maxmilián Kašparů český esperantista, spisovateľ duchovnej literatúry, psychiater a rímskokatolícky kňaz 1950

Reklama
Marcel Pagnol foto
Citát „Láska je predovšetkým modlitba a modlitba je ticho.“
Antoine de Saint-Exupéry foto
Anatole France foto
Citát „Áno, som hudobník, preto mám rád ticho.“
Herbert Von Karajan foto
Ďalší