„Pozrite, ako príroda – stromy, kvety, tráva – rastú v tichu. Pozrite na hviezdy, mesiac a slnko, ako hýbu v tichu... Potrebujeme ticho, aby sme boli schopní...“

—  Matka Tereza

 Matka Tereza photo
Matka Tereza157
rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997
Reklama

Podobné citáty

Citát „Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše.“
 Matka Tereza photo
 Matka Tereza photo

„Ježiš na vás stále čaká v tichu.“

—  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Reklama
Eckhart Tolle photo
Citát „Ticho nie je absencia zvukov, ticho je priestor. Priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás.“
Jaroslav Maxmilián Kašparů photo

„Ticho nie je absencia zvukov, ticho je priestor. Priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás.“

— Jaroslav Maxmilián Kašparů český esperantista, spisovateľ duchovnej literatúry, psychiater a rímskokatolícky kňaz 1950

Citát „Ústa chránia ticho, aby bolo počuť srdce, ktoré hovorí.“
Alfred De Musset photo
Reklama
Marcel Pagnol photo
Citát „Láska je predovšetkým modlitba a modlitba je ticho.“
Antoine de Saint-Exupéry photo
Majk Spirit photo
Charles Dickens photo
Reklama
 Ján Pavol II. photo
Citát „Áno, som hudobník, preto mám rád ticho.“
Herbert Von Karajan photo
 Novalis photo
 Lao-c' photo
Ďalšie