„Pozrite, ako príroda – stromy, kvety, tráva – rastú v tichu. Pozrite na hviezdy, mesiac a slnko, ako hýbu v tichu... Potrebujeme ticho, aby sme boli schopní...“

 Matka Tereza fotka
Matka Tereza152
rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997
Reklama

Podobné citáty

Citát „Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše.“
 Matka Tereza fotka
 Matka Tereza fotka

„Ježiš na vás stále čaká v tichu.“

—  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Reklama
Citát „Predstavte si to ticho, keby ľudia hovorili iba to čo vedia.“
Karel Čapek fotka
Anthony de Mello fotka
Paul Celan fotka
Reklama
Eckhart Tolle fotka
Marcel Pagnol fotka
Citát „Ticho nie je absencia zvukov, ticho je priestor. Priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás.“
Jaroslav Maxmilián Kašparů fotka

„Ticho nie je absencia zvukov, ticho je priestor. Priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás.“

—  Jaroslav Maxmilián Kašparů český esperantista, spisovateľ duchovnej literatúry, psychiater a rímskokatolícky kňaz 1950

Citát „Ústa chránia ticho, aby bolo počuť srdce, ktoré hovorí.“
Alfred De Musset fotka
Reklama
Aldous Huxley fotka
Diana Gabaldon fotka

„Bola si prvá dievčina, ktorú som pobozkal, “povedal ticho. "Ale prisahám, že budeš posledný." A sklonil hlavu k mojej obrátenej tvári.“

—  Diana Gabaldon 1952

Original: Ye werena the first lass I kissed,” he said softly. “But I swear you’ll be the last.” And he bent his head to my upturned face.
Citát „Láska je predovšetkým modlitba a modlitba je ticho.“
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Klaus Hemmerle fotka
Ďalšie