„Ticho nie je absencia zvukov, ticho je priestor. Priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás.“

— Jaroslav Maxmilián Kašparů

Jaroslav Maxmilián Kašparů foto
Jaroslav Maxmilián Kašparů26
český esperantista, spisovateľ duchovnej literatúry, psyc... 1950

Podobné citáty