„Ticho nie je absencia zvukov, ticho je priestor. Priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás.“

— Jaroslav Maxmilián Kašparů

Jaroslav Maxmilián Kašparů photo
Jaroslav Maxmilián Kašparů26
český esperantista, spisovateľ duchovnej literatúry, psyc... 1950
Reklama

Podobné citáty

 Matka Tereza photo

„Ježiš na vás stále čaká v tichu.“

—  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

 Mooji photo
Reklama
Eckhart Tolle photo
Citát „Ústa chránia ticho, aby bolo počuť srdce, ktoré hovorí.“
Alfred De Musset photo
Marcel Pagnol photo
Reklama
Citát „Láska je predovšetkým modlitba a modlitba je ticho.“
Antoine de Saint-Exupéry photo
Majk Spirit photo
Charles Dickens photo
 Ján Pavol II. photo
Reklama
Antoine de Saint-Exupéry photo
 Ján Pavol II. photo
Citát „Áno, som hudobník, preto mám rád ticho.“
Herbert Von Karajan photo
Samuel Taylor Coleridge photo
Ďalšie