Ticho nie je absencia zvukov, ticho je priestor. Priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás.

—  Jaroslav Maxmilián Kašparů

Podobné citáty