Carl Sandburg citáty

Carl Sandburg foto

5   2

Carl Sandburg

Dátum narodenia: 6. január 1878
Dátum úmrtia: 22. júl 1967
Ďalšie mená: Carl August Sandburg

Carl Sandburg bol americký básnik a prozaik, činný v politike. Za svoje dielo bol ocenený trikrát Pulitzerovou cenou. Jeho tvorba je spojená s umeleckým smerom imagizmus.

Citáty Carl Sandburg


„Poézia je denník morského živočícha, ktorý žije na súši a túži lietať.“

„Poézia je umenie, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom nesmierne plastického materiálu - ľudskej reči. Uverejnené v r. 1982 v slovenskom preklade jeho zbierky poézie "Chicago". vydal:VSSS“


„Poézia je ozvena, ktorá vyzýva tieňového tanečníka do tanca.“

„Poézia je premet cez ticho kadencií zoskupený tak, aby toto ticho zámerným usporiadaním ozvien, slabík a vlnových dĺžok narúšal. Uverejnené v r.1982 v slovenskom preklade jeho zbierky poézie "Chicago". vydal:VSSS“

„Slang je jazyk, ktorý si vykasal rukávy, napľul do dlaní a dal sa do roboty.“

Podobní autori