„Poézia je ozvena, ktorá vyzýva tieňového tanečníka do tanca.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 21. máj 2020. História
Carl Sandburg fotka
Carl Sandburg8
americký spisovateľ a editor 1878 - 1967

Podobné citáty

Eckhart Tolle fotka
William Butler Yeats fotka

„Ako možno rozoznať tanečníka od tanca?“

—  William Butler Yeats básnik z Írska 1865 - 1939

Prisudzované výroky

Paul Valéry fotka

„Poézia je pre prózu ako tanec pre chôdzu.“

—  Paul Valéry francúzsky básnik, esejista a filozof 1871 - 1945

Carl Sandburg fotka

„Poézia je premet cez ticho kadencií zoskupený tak, aby toto ticho zámerným usporiadaním ozvien, slabík a vlnových dĺžok narúšal.“

—  Carl Sandburg americký spisovateľ a editor 1878 - 1967

Zdroj: Uverejnené v r.1982 v slovenskom preklade jeho zbierky poézie "Chicago". vydal:VSSS

Carl Sandburg fotka

„Poézia je premet cez ticho kadencií zoskupený tak, aby toto ticho zámerným usporiadaním ozvien, slabík a vlnových dĺžok narúšal.“

—  Carl Sandburg, Chicago

Uverejnené v r.1982 v slovenskom preklade jeho zbierky poézie "Chicago". vydal:VSSS
Prisudzované výroky

Maurice Béjart fotka
Jean Cocteau fotka

„Život básnika sa podobá tancu, ale je to tanec nad priepasťou.“

—  Jean Cocteau francúzsky básnik, prozaik, dramatik, návrhár, manažér a filmár 1889 - 1963

„Láska je volanie a ozvena.“

—  František Hečko slovenský básnik a spisovateľ 1905 - 1960

Prisudzované výroky
Varianta: Láska je volanie i ozvena.

Elisabeth of Wied fotka

„Šťastie je ako ozvena, odpovedá ale neprichádza.“

—  Elisabeth of Wied rumunská spisovateľka 1843 - 1916

Prisudzované výroky
Varianta: Šťastie je ako ozvena, ohlási sa ti, ale nepríde k tebe.

Bratia Goncourtovci fotka
Albert Einstein fotka
Robert Ranke Graves fotka
Robert Ranke Graves fotka
Leonardo Da Vinci fotka

„Maľovanie je poézia, ktorá je videná ale nepočutá a poézia je maliarstvo, ktoré je počuté, ale nevidené.“

—  Leonardo Da Vinci taliansky renesančný mudrc 1452 - 1519

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Jane Austen fotka

„Láska k tancu bol istý krok k láske.“

—  Jane Austen anglická autorka románov 1775 - 1817

Robert Lee Frost fotka
František Vymazal fotka

„Povera je poézia nevedomých ľudí.“

—  František Vymazal český jazykovedec a prekladateľ 1841 - 1917

Súvisiace témy