„Poézia je ozvena, ktorá vyzýva tieňového tanečníka do tanca.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 21. máj 2020. História
Carl Sandburg fotka
Carl Sandburg7
americký spisovateľ a editor 1878 - 1967

Podobné citáty

William Butler Yeats fotka

„Ako možno rozoznať tanečníka od tanca?“

—  William Butler Yeats básnik z Írska 1865 - 1939

Prisudzované výroky

Eckhart Tolle fotka
Paul Valéry fotka

„Poézia je pre prózu ako tanec pre chôdzu.“

—  Paul Valéry francúzsky básnik, esejista a filozof 1871 - 1945

Carl Sandburg fotka

„Poézia je premet cez ticho kadencií zoskupený tak, aby toto ticho zámerným usporiadaním ozvien, slabík a vlnových dĺžok narúšal.“

—  Carl Sandburg americký spisovateľ a editor 1878 - 1967

Zdroj: Uverejnené v r.1982 v slovenskom preklade jeho zbierky poézie "Chicago". vydal:VSSS

Carl Sandburg fotka
Maurice Béjart fotka
Jean Cocteau fotka

„Život básnika sa podobá tancu, ale je to tanec nad priepasťou.“

—  Jean Cocteau francúzsky básnik, prozaik, dramatik, návrhár, manažér a filmár 1889 - 1963

„Láska je volanie a ozvena.“

—  František Hečko slovenský básnik a spisovateľ 1905 - 1960

Prisudzované výroky
Varianta: Láska je volanie i ozvena.

Bratia Goncourtovci fotka
Elisabeth of Wied fotka

„Šťastie je ako ozvena, odpovedá ale neprichádza.“

—  Elisabeth of Wied rumunská spisovateľka 1843 - 1916

Prisudzované výroky
Varianta: Šťastie je ako ozvena, ohlási sa ti, ale nepríde k tebe.

Robert Ranke Graves fotka
Albert Einstein fotka
Robert Ranke Graves fotka
Jean Cocteau fotka

„Poézii sa človek neoddáva, on sa jej obetuje.“

—  Jean Cocteau francúzsky básnik, prozaik, dramatik, návrhár, manažér a filmár 1889 - 1963

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

František Vymazal fotka

„Povera je poézia nevedomých ľudí.“

—  František Vymazal český jazykovedec a prekladateľ 1841 - 1917

Robert Lee Frost fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Poézia života je láska.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Povesť je poézia života.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Súvisiace témy