Elisabeth of Wied citáty

Elisabeth of Wied foto

23   3

Elisabeth of Wied

Dátum narodenia: 29. december 1843
Dátum úmrtia: 2. marec 1916
Ďalšie mená: Carmen Sylvová

Princezná Elisabeth Pauline Ottilie Luisa z Wiedu, alebo Elizabeth of Wied bola rumunská kráľovná.


„Odpúšťanie je známkou ľahostajnosti; skutočná láska nevie odpúšťať.“

„Srdce človeka býva pred pádom spupné, zatiaľ čo slávu predchádza pokora.“


„Okamih šťastia dá veľakrát zabudnúť na roky utrpenia.“

„Dobre robiť je veľké blaho.“

„Boh dal svojmu dielu iba jeden jediný pilier: lásku.“

„Dom bez detí je ako zvon bez srdca.“

„Hlúposť derie sa vždy dopredu, aby bola videná, chytrosť stojí vzadu, aby videla.“

„Ľudí by bolo možno uchrániť pred nejednou chorobou, keby sme dokázali uspokojiť a potešiť ich srdce.“


„Múdrosť sa držia vzadu, aby mala lepší rozhľad.“

„Nešťastie nezmaže spomienky na šťastie, ale okamih šťastia dá často zabudnúť na roky utrpenia.“

„Snaž sa živých milovať tak ako aj mŕtvych.“

„Najväčším šťastím a najväčším nešťastím je nič si už neželať.“


„V manželstve miesto lásky zaujme priateľstvo. Beda tým, ktorí tomu zavčasu neporozumejú.“

„Veselosť pochádza od Boha, milosrdenstvo vedie k Bohu.“

„Vojna medzi dvoma vzdelanými národmi je vlastizrada na civilizácii.“

„Žena sa nestáva matkou, je ňou od narodenia.“

Podobní autori