„Hovor pravdu alebo ostaň ticho.“

— Majk Spirit

Reklama

Podobné citáty

Mark Twain foto

„Keď máš pochybnosti, hovor pravdu.“

— Mark Twain americký autor a humorista 1835 - 1910

Johann Wolfgang von Goethe foto

„Ak si chceš zachovať vážnosť, hovor málo a rozumne.“

— Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Reklama
 Matka Tereza foto

„Ježiš na vás stále čaká v tichu.“

—  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Citát „Hovor len vtedy, keď to, čo chceš povedať, je múdrejšie, ako mlčanie.“
 Sókratés foto
Reklama
Eckhart Tolle foto
Citát „Ticho nie je absencia zvukov, ticho je priestor. Priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás.“
Jaroslav Maxmilián Kašparů foto

„Ticho nie je absencia zvukov, ticho je priestor. Priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás.“

— Jaroslav Maxmilián Kašparů český esperantista, spisovateľ duchovnej literatúry, psychiater a rímskokatolícky kňaz 1950

Citát „Ústa chránia ticho, aby bolo počuť srdce, ktoré hovorí.“
Alfred De Musset foto
Marcel Pagnol foto
Reklama
Citát „Láska je predovšetkým modlitba a modlitba je ticho.“
Antoine de Saint-Exupéry foto
Charles Dickens foto
 Ján Pavol II. foto
Richard Gere foto
Ďalšie