Citáty na tému hlas

Zbierka citátov na tému hlas, jedlo, nerozum, rozum.

Celkom 89 citátov, filtrovať:

Citát „Váš čas je obmedzený, tak ho nemíňajte na život niekoho iného.“
Steve Jobs fotka

„Váš čas je obmedzený, tak ho nemíňajte na život niekoho iného.“

—  Steve Jobs americký podnikateľ a spoluzakladateľ spoločnosti Apple Inc. 1955 - 2011

Buddha fotka
Steve Jobs fotka
Pablo Picasso fotka
Michail Jurjevič Lermontov fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Publius Ovidius Naso fotka

„Slzy majú silu hlasu.“

—  Publius Ovidius Naso rímsky básnik -43 - 17 pred n. l.

Jean Maria Vianney fotka
Josef Stalin fotka
Albert Einstein fotka
Steve Jobs fotka

„Maj odvahu, aby hluk ostatných názorov neprekričal tvoj vlastný vnútorný hlas.“

—  Steve Jobs americký podnikateľ a spoluzakladateľ spoločnosti Apple Inc. 1955 - 2011

Henry Miller fotka
John Galsworthy fotka
Pavol VI. fotka
Homér fotka

„Hlas ľudu – hlas Boží.“

—  Homér staroveký grécky autor eposov Ilias a Odysea

Mahátma Gándhí fotka

„Na tomto svete akceptujem iba jedného tyrana, a tým je tichý hlas v mojom vnútri.“

—  Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

Raniero Cantalamessa fotka
Ján Slota fotka
Ján Pavol II. fotka
Epikúros ze Samu fotka
Nikolaj Vasiljevič Gogol fotka
Nikolaj Vasiljevič Gogol fotka
Marcel Pagnol fotka

„Kto chce počuť úprimný hlas svedomia, musí vôkol seba a v sebe vytvoriť ticho.“

—  Marcel Pagnol románopisec, dramatik a filmár z Francúzska 1895 - 1974

Prisudzované výroky

Ján Pavol II. fotka
Julien Green fotka
Samuel Butler fotka
Anton Srholec fotka
Sigmund Freud fotka

„Hlas rozumu je tichý, ale neodpočinie si, kým mu nedoprajeme sluchu.“

—  Sigmund Freud rakúsky neurológ známy ako zakladateľa psychoanalýzy 1856 - 1939

Desmond Tutu fotka
Maro Publius Vergilius fotka
Jean Paul fotka
Zuzana Martináková fotka
Stephen King fotka

„Nie, to nie je dobrý príbeh - jeho autor bol príliš zamestnaný počúvaním iných hlasov tak, ako mal počúvať hlas prichádzajúci z vlastného vnútra.“

—  Stephen King americký autor 1947

No, it's not a very good story - its author was too busy listening to other voices to listen as closely as he should have to the one coming from inside. (en)
Prisudzované výroky

Romain Rolland fotka

„Tak ako ruky aj hlas zbližuje.“

—  Romain Rolland francúzsky autor 1866 - 1944

Prisudzované výroky
Zdroj: Porovnaj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Publius Ovidius Naso fotka

„Mlčiaca tvár má často výrečné slová i hlas.“

—  Publius Ovidius Naso rímsky básnik -43 - 17 pred n. l.

Potvrdené výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Peter Hans Kolvenbach fotka

„Rehoľný život nemôže byť pokojný, musí byť vždy v kríze, pokiaľ má byť započúvaný do hlasu Ducha.“

—  Peter Hans Kolvenbach generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej 1928 - 2016

Potvrdené výroky

János Esterházy fotka

„Slovenský snem 15. mája 1942 prerokoval návrh zákona o vysťahovaní židov. Pred zahájením schôdze som vyhľadal predsedu snemu Dr. Martina Sokola a povedal som mu nasledovné: Keď ma zvolili za poslanca slovenského snemu, na prvej schôdzi sme sa zaviazali k najsvedomitejšiemu plneniu svojich poslaneckých povinností. Návrh zákona o vysťahovaní židov je obsahovo taký, že si ho v žiadnom prípade nemôžem osvojiť a hlasovať zaň. Od svojho najmladšieho veku som mal protižidovskú orientáciu a tú si zachovám do smrti. To však neznamená, že svojim hlasom prispejem k zákonu, ktorý pošliapava všetky ľudské a božie zákony. Pri vysťahovaní židov Slováci vystupujú nie proti náboženstvu, ale proti rase a to je o dôvod viac, prečo budem hlasovať proti návrhu. Maďarstvo tvorí na Slovensku národnostnú menšinu, preto je úplne nemožné, aby prijalo a podporilo návrh zákona, ktorý väčšine dáva právo na to, aby vysídlila menšinu(…) Slovenská vláda sa prednesením svojho návrhu zákona o vysídlení židov vydala po nebezpečnej ceste, lebo tým uznala právo väčšiny jednoducho vystrnadiť menšinu z krajiny. Viem, že návrh zákona nevyhovuje ani mnohým mojim kolegom poslancom, ale nemajú odvahu vzoprieť sa straníckej disciplíne. Ja však ako predstaviteľ tunajších Maďarov vyhlasujem, a to prosím zobrať na vedomie, že som proti návrhu zákona, lebo ako Maďar, kresťan a katolík, považujem tento návrh za bezbožný a neľudský.
O dôvodoch svojho nehlasovania za zákon o vysťahovaní Židov pre maďarskú vládu. 1942.“

—  János Esterházy československý člen československého národného parlamentu, ruský a maďarský politik 1901 - 1957

Potvrdené výroky
Zdroj: Vrábel, Ferdinand (12. december 2012), "János Esterházy – prehľad problematiky a základnej literatúry" http://www.druhasvetova.sk/2013/12/12/janos-esterhazy-prehlad-problematiky-a-zakladnej-literatury, Druhá svetová, ISSN 1336-8222

Konstantin Nikolajevič Baťuškov fotka
Brendan Behan fotka

„Muži sa vždy kochajú ženou, ktorá má hlas potiahnutý zamatom.“

—  Brendan Behan írsky básnik, novelista, románopisec, dramatik 1923 - 1964

Senta Berger fotka
André Brie fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
William Faulkner fotka
Jean Hippolyte Giraudoux fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Nikolaj Vasiljevič Gogol fotka
Bratia Goncourtovci fotka
Benedict J. Groeschel fotka
Hérakleitos fotka

„Počúvajme hlas rozumu a poslúchajme hlas svedomia.“

—  Tomáš Janovic slovenský básnik, dramatik, spisovateľ a textár 1937

František Kožík fotka
Gertrud von Le Fort fotka
Jack London fotka
Chiara Lubich fotka
Axel Munthe fotka
Publius Ovidius Naso fotka
Ján XXIII. fotka
Jean Jacques Rousseau fotka
Jean Jacques Rousseau fotka
Friedrich Schiller fotka
Christoph Schönborn fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka

„Mŕtvi – sú živí bez práva mať hlas.“

—  Jozef Urban slovenský básnik, publicista a spisovateľ 1964 - 1999

Peter Ustinov fotka
Jiří Žáček fotka

„Slepá vášeň je hluchá k hlasu rozumu.“

—  Jiří Žáček český básnik, prekladateľ a spisovateľ 1945

William Christopher Handy fotka
William Faulkner fotka
Ferenc Gyurcsány fotka
August Spies fotka

„Príde doba, kedy bude naše mlčanie oveľa mocnejšie než hlasy, ktoré ste dnes zahrdúsili!“

—  August Spies 1855 - 1887

11. november 1887
Pred popravou
Potvrdené výroky

Erich Maria Remarque fotka
Carl Gustav Jung fotka