Citáty o sestrách


Ernest William Barnes foto
Ernest William Barnes 7
anglický matematik a kňaz 1874 – 1953
„Láska je sestrou smrti; človek vždy schádza tým, čo nesmierne miluje.“

Christoph Schönborn foto
Christoph Schönborn 10
kardinál a arcibiskup Viedne 1945
„Rodina je pravzorom ľudských vzťahov. Slovné spojenie ľudská rodina má zmysel len vtedy, keď sa navzájom nevnímame len ako jednotlivci, ale ako deti jedného Otca, a teda ako bratia a sestry.“


„Opakovanie je matka múdrosti, sestra sklerózy a švagriná debility.“

François-René de Chateaubriand foto
François-René de Chateaubriand 17
francúzsky spisovateľ, politik, diplomat a historik 1768 – 1848
„Láska a nenávisť sú sestry: kde je jedna, tam príde aj druhá a potom spolu odídu.“

 Erasmus Rotterdamský foto
Erasmus Rotterdamský 38
holandský renesančný humanista, katolícky kňaz a teológ 1469 – 1536
„Sebeláska je právom akoby mojou sestrou. Tak rázne všade obhajuje moje záujmy.“

Giordano Bruno foto
Giordano Bruno 19
taliansky filozof, matematik a astronóm 1548 – 1600
„Príde deň, keď sa človek prebudí zo zabudnutia a konečne pochopí, kým je naozaj a komu prenechal opraty svojej existencie a kto ho drží v otroctve. Človek nemá medze a keď si to jedného dňa uvedomí, bude slobodný aj tu na tomto svete. Ignorantstvo a arogancia sú nerozlučné sestry.“

„To, čo milujeme u sestry, nenávidíme u svojej priateľky.“

„Neustále povzbudzujte sestry, aby boli pokorné, poslušné, aby milovali prácu, aby jednali s poctivými úmyslami, aby boli úprimné a poctivé vo všetkom. Nech sú stále veselé, napomínajte vždy s láskou, ale chyby neospravedlňujte. Hneď napravená chyba je často ničím, ale keď sa nechá, zapustí korene a stojí to mnoho úsilia sa jej zbaviť. Buďte veselé, nemajte strach, keď sa vám nepodarí zlepšiť chyby hneď, bojujte s nimi rozhodne, ale nikdy sa s nimi nezmierujte. Odvahu a veľkú dôveru v Boha a ducha pokory a uvidíte, že všetko pôjde dobre.“


Gaius Titus Petronius foto
Gaius Titus Petronius 22
rímsky dvoran, predpokladaný autor diela Satyrica 27 – 66
„Sestrou dobrosrdečnosti je chudoba; Sestrou poctivej mysle je chudoba.“

Antoine de Rivarol foto
Antoine de Rivarol 7
francúzsky spisovateľ 1753 – 1801
„Umenia sú si sestrami, ale umelci nie sú si bratmi.“

Romain Rolland foto
Romain Rolland 59
francúzsky autor 1866 – 1944
„Pochválená buď radosť a pochválená buď bolesť. Obe sú sestry a obe posvätné. Vytvárajú svet a nadnášajú veľkých duchov. Sú silou, sú životom.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 240
írsky dramatik 1856 – 1950
„Sestra, vy sa snažíte zachovať ma pri živote ako kurióznu starožitnosť, ale ja som hotový, skončil som, chcem zomrieť – ošetrovateľke 1950. - Sexuálne povedané je žena zariadenie prírody, ktorej cieľom je zvečniť svoje najväčšie dielo. Muž je zariadením ženy, ktorého cieľom je, aby žena mohla splniť tento povel prírody čo najpríjemnejším spôsobom.“


Peter Ustinov foto
Peter Ustinov 15
anglický herec, spisovateľ a dramatik 1921 – 2004
„Spokojnosť je slabomyseľná sestra hlúposti.“

„Zanietenie bez vedomostí je sestrou nerozumnosti.“

Jane Austen foto
Jane Austen 16
anglická autorka románov 1775 – 1817
„O ktorej zo svojich najdôležitejších maličkostí vám mám porozprávať najprv?“

Anton Pavlovič Čechov foto
Anton Pavlovič Čechov 112
ruský dramatik a autor, lekár 1860 – 1904
„Stručnosť je sestra talentu.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 22 citátov