„Umenia sú si sestrami, ale umelci nie sú si bratmi.“

Antoine de Rivarol fotka
Antoine de Rivarol7
francúzsky spisovateľ 1753 - 1801

Podobné citáty

Marcel Duchamp fotka
Pavol Strauss fotka

„Umelec = človek, ktorý sa berie tak vážne, že sa rozdáva iným.“

—  Pavol Strauss slovenský filozof, lekár a spisovateľ 1912 - 1994

Stanisław Jerzy Lec fotka
Anatole France fotka
Pavol Strauss fotka
Baltasar Gracián fotka

„Umenie obrany proti klebetám: nebrať ich na vedomie.“

—  Baltasar Gracián španielsky jezuita a barokový prozaik a filozof 1601 - 1658

Gaius Titus Petronius fotka
József Egry fotka
Ludwig Van Beethoven fotka
Oscar Wilde fotka
Josef Čapek fotka
Christoph Schönborn fotka
Helder Camara fotka
William Faulkner fotka
Peter Ustinov fotka
Anton Pavlovič Čechov fotka

„Stručnosť je sestra talentu.“

—  Anton Pavlovič Čechov ruský dramatik a autor, lekár 1860 - 1904

Prisudzované výroky

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“