Christoph Schönborn citátov

Christoph Schönborn fotka
10   7

Christoph Schönborn

Dátum narodenia: 22. január 1945

Reklama

Christoph Maria Michael Hugo Damian Peter Adalbert Schönborn, OP, , je rímskokatolícky teológ, arcibiskup a kardinál, diecézny arcibiskup viedenskej arcidiecézy a zároveň ordinár Ordinariátu pre veriacich byzantského obradu v Rakúsku.

Narodil sa 22. januára 1945 v zámku Skalka pri obci Vlastislav v Litoměřickej diecéze v šľachtickej rodine. Po skončení 2. svetovej vojny musela jeho rodina opustiť Česko-Slovensko a násladne sa dotala do Schrunsu v rakúskom Vorarlbergu. Po maturite v roku 1963 vstúpil do Rehole kazateľov a študoval filozofiu, teológiu a psychológiu vo Walberbergu , Viedni a Paríži. Ordinovaný bol 27. decembra 1970 kardinálom Franzom Königom vo Viedni. Licenciát z teológie získal v roku 1971. V školskom roku 1972/73 absolvoval rok štúdia na univerzite v Regensburgu, kde patril medzi poslucháčov Josepha Ratzingera, neskoršieho pápeža Benedikta XVI. V roku 1975 získal doktorát teológie na Institut Catholique de Paris v Paríži.

Od roku 1975 prednášal dogmatiku na katolíckej univerzite vo Fribourgu vo Švajčiarsku. V roku 1987 sa stáva sekretárom medzinárodnej teologickej komisie pri Svätej stolici pre Katechizmus katolíckej cirkvi.

11. júla 1991 ho pápež Ján Pavol II. menoval za pomocného biskupa Viedenskej arcidiecézy a titulárneho biskupa diecézy Sutrium. Vysvätil ho 29. septembra 1991 viedenský arcibiskup, kardinál Hans Hermann Groër. Jeho biskupské heslo je: Vox autem dixi amicos . O štyri roky neskôr, 13. apríla 1995 bol menovaný za arcibiskupa koadjútora a 14. septembra 1995, po rezignácii jeho predchodcu arcibiskupa Groëra prevzal úrad Viedenského arcibiskupa. 6. novembra 1995 bol menovaný za ordinára Ordinariátu pre veriacich byzantského obradu v Rakúsku. Pálium mu odovzdal Ján Pavol II. v Ríme 29. júna 1996. Kreovaný za kardinála bol na kozistóriu kardinálov v Ríme 21. februára 1998.

Počas konkláve v roku 2005 bol novinármi označovaný ako jeden z možných papabilov. Za pápeža bol zvolený Joseph Ratzinger, ktorý prijal meno Benedikt XVI.

Podobní autori

Carlo Maria Martini fotka
Carlo Maria Martini3
taliansky jezuita a kardinál katolíckej cirkvi
Jn chryzostom Korec fotka
Jn chryzostom Korec20
slovenský jezuita, kardinál a spisovateľ
Jean franois paul de Gondi fotka
Jean franois paul de Gondi3
katolícky kardinál
Helder Camara fotka
Helder Camara8
brazílsky katolícky kňaz, arcibiskup Olinda a Recife
Róbert Bellarmín fotka
Róbert Bellarmín1
katolícky kardinál, svätec
John Henry Newman fotka
John Henry Newman3
anglický duchovný a kardinál
Jozef Tomko fotka
Jozef Tomko2
slovenský kardinál a rímskokatolícky biskup
Joachim Meisner fotka
Joachim Meisner16
katolícky kardinál
Basil Hume fotka
Basil Hume2
katolícky kardinál

Citáty Christoph Schönborn

Reklama
Reklama
Dnešné výročie
Emile Verhaeren fotka
Emile Verhaeren1
belgický básnik 1855 - 1916
Alexander Pope fotka
Alexander Pope14
anglický básnik 1688 - 1744
Klaus Mann fotka
Klaus Mann
1906 - 1949
Vanessa Brown fotka
Vanessa Brown1
herečka 1928 - 1999
Ďalších 14 výročí
Podobní autori
Carlo Maria Martini fotka
Carlo Maria Martini3
taliansky jezuita a kardinál katolíckej cirkvi
Jn chryzostom Korec fotka
Jn chryzostom Korec20
slovenský jezuita, kardinál a spisovateľ
Jean franois paul de Gondi fotka
Jean franois paul de Gondi3
katolícky kardinál
Helder Camara fotka
Helder Camara8
brazílsky katolícky kňaz, arcibiskup Olinda a Recife
Róbert Bellarmín fotka
Róbert Bellarmín1
katolícky kardinál, svätec