Christoph Schönborn quotes

Christoph Schönborn photo
10  7

Christoph Schönborn

Dátum narodenia: 22. január 1945

Reklama

Christoph Maria Michael Hugo Damian Peter Adalbert Schönborn, OP, , je rímskokatolícky teológ, arcibiskup a kardinál, diecézny arcibiskup viedenskej arcidiecézy a zároveň ordinár Ordinariátu pre veriacich byzantského obradu v Rakúsku.

Narodil sa 22. januára 1945 v zámku Skalka pri obci Vlastislav v Litoměřickej diecéze v šľachtickej rodine. Po skončení 2. svetovej vojny musela jeho rodina opustiť Česko-Slovensko a násladne sa dotala do Schrunsu v rakúskom Vorarlbergu. Po maturite v roku 1963 vstúpil do Rehole kazateľov a študoval filozofiu, teológiu a psychológiu vo Walberbergu , Viedni a Paríži. Ordinovaný bol 27. decembra 1970 kardinálom Franzom Königom vo Viedni. Licenciát z teológie získal v roku 1971. V školskom roku 1972/73 absolvoval rok štúdia na univerzite v Regensburgu, kde patril medzi poslucháčov Josepha Ratzingera, neskoršieho pápeža Benedikta XVI. V roku 1975 získal doktorát teológie na Institut Catholique de Paris v Paríži.

Od roku 1975 prednášal dogmatiku na katolíckej univerzite vo Fribourgu vo Švajčiarsku. V roku 1987 sa stáva sekretárom medzinárodnej teologickej komisie pri Svätej stolici pre Katechizmus katolíckej cirkvi.

11. júla 1991 ho pápež Ján Pavol II. menoval za pomocného biskupa Viedenskej arcidiecézy a titulárneho biskupa diecézy Sutrium. Vysvätil ho 29. septembra 1991 viedenský arcibiskup, kardinál Hans Hermann Groër. Jeho biskupské heslo je: Vox autem dixi amicos . O štyri roky neskôr, 13. apríla 1995 bol menovaný za arcibiskupa koadjútora a 14. septembra 1995, po rezignácii jeho predchodcu arcibiskupa Groëra prevzal úrad Viedenského arcibiskupa. 6. novembra 1995 bol menovaný za ordinára Ordinariátu pre veriacich byzantského obradu v Rakúsku. Pálium mu odovzdal Ján Pavol II. v Ríme 29. júna 1996. Kreovaný za kardinála bol na kozistóriu kardinálov v Ríme 21. februára 1998.

Počas konkláve v roku 2005 bol novinármi označovaný ako jeden z možných papabilov. Za pápeža bol zvolený Joseph Ratzinger, ktorý prijal meno Benedikt XVI.

Podobní autori

Carlo Maria Martini photo
Carlo Maria Martini3
taliansky jezuita a kardinál katolíckej cirkvi
Jn chryzostom Korec photo
Jn chryzostom Korec20
slovenský jezuita, kardinál a spisovateľ
Jean franois paul de Gondi photo
Jean franois paul de Gondi3
katolícky kardinál
Helder Camara photo
Helder Camara8
brazílsky katolícky kňaz, arcibiskup Olinda a Recife
John Henry Newman photo
John Henry Newman3
anglický duchovný a kardinál
Róbert Bellarmín photo
Róbert Bellarmín1
katolícky kardinál, svätec
Jozef Tomko photo
Jozef Tomko2
slovenský kardinál a rímskokatolícky biskup
Joachim Meisner photo
Joachim Meisner16
katolícky kardinál
Basil Hume photo
Basil Hume2
katolícky kardinál
Klaus Hemmerle photo
Klaus Hemmerle26
aachenský biskup

Citáty Christoph Schönborn

Reklama
Reklama
Dnešné výročie
Heinrich Zschokke photo
Heinrich Zschokke1
nemecký spisovateľ 1771 - 1848
Robert Andrews Millikan photo
Robert Andrews Millikan
americký experimentálny fyzik 1868 - 1953
Johann Wolfgang von Goethe photo
Johann Wolfgang von Goethe435
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832
Jonathan Edwards photo
Jonathan Edwards
1703 - 1758
Ďalších 7 výročí
Podobní autori
Carlo Maria Martini photo
Carlo Maria Martini3
taliansky jezuita a kardinál katolíckej cirkvi
Jn chryzostom Korec photo
Jn chryzostom Korec20
slovenský jezuita, kardinál a spisovateľ
Jean franois paul de Gondi photo
Jean franois paul de Gondi3
katolícky kardinál
Helder Camara photo
Helder Camara8
brazílsky katolícky kňaz, arcibiskup Olinda a Recife
John Henry Newman photo
John Henry Newman3
anglický duchovný a kardinál