„Milosť z nás nerobí neslobodných ľudí, Božie bábky. Robí z nás slobodných Božích spolupracovníkov, ktorí slobodne a s radosťou odpovedajú na najťažšie podnety Ducha Svätého. Vlastnosťou milosti je to, že nám sama daruje našu vôľu.“

Podobné citáty

Gregor Veľký fotka
Ján XXIII. fotka
Anatole France fotka
Chiara Lubich fotka
Sv. Arnold Janssen fotka
Aurelius Augustinus fotka
George Bernard Shaw fotka
Sv. Vincent Pallotti fotka
Miguel De Unamuno Y Jugo fotka
Georg Christoph Lichtenberg fotka
Ján Chryzostom Korec fotka
Abbé Pierre fotka
Ján Chryzostom Korec fotka
Wolfgang Eschker fotka
Sv. Arnold Janssen fotka
Tomáš Kempenský fotka

„Keby si vedel naspamäť celú Bibliu a výroky všetkých mudrcov, čo by ti to všetko osožilo bez Božej lásky a milosti?“

—  Tomáš Kempenský nemecký kňaz, augustinián a mystik 1380 - 1471
Prisudzované výroky, Si scires totam Bibliam, et omnium philosophorum dicta quid totum prodesset, sine charitate et gratia? De imitatione Christi, Cap. I.3

Sv. Ján Zlatoústy fotka
Werner Finck fotka
Raniero Cantalamessa fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x