„Nádej nemusí byť optimistická. Trpezlivo hodnotí ťažkosti, odhaduje situáciu. Neverí a neočakáva, že zázrak stvorí raj na zemi, že technika a medicína, veda a ľudská moc raz odstránia utrpenie a smrť Nádej stavia na Boha, je zakotvená v Kristovi. Dúfa v ,Boha od Boha". Preto nám dáva zakúšať radosť i v skúške.“

Reklama

Podobné citáty

Titus Lucretius Carus fotka
Marcus Porcius Cato censorius fotka
Reklama
Joachim Meisner fotka
 Matka Tereza fotka
 Matka Tereza fotka
Páter Pio fotka
Joseph Heller fotka
Raniero Cantalamessa fotka
Ján Chryzostom Korec fotka
Georg Christoph Lichtenberg fotka
 Svatý Tomáš Akvinský fotka
Václav Havel fotka

„Nádej je stav ducha, ktorý dáva zmysel nášmu životu.“

—  Václav Havel dramatik, esejista, básnik, disident a politik z Českej republiky 1936 - 2011

 Ján Pavol II. fotka
 Matka Tereza fotka

„Chudobu sme stvorili my, nie Boh, ja a ty - naším sebectvom.“

—  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997
Prisudzované výroky

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“