„Nádej nemusí byť optimistická. Trpezlivo hodnotí ťažkosti, odhaduje situáciu. Neverí a neočakáva, že zázrak stvorí raj na zemi, že technika a medicína, veda a ľudská moc raz odstránia utrpenie a smrť Nádej stavia na Boha, je zakotvená v Kristovi. Dúfa v ,Boha od Boha". Preto nám dáva zakúšať radosť i v skúške.“

Reklama

Podobné citáty

Titus Lucretius Carus fotka
Marcus Porcius Cato censorius fotka
Reklama
Joachim Meisner fotka
 Matka Tereza fotka
 Matka Tereza fotka
Páter Pio fotka
Raniero Cantalamessa fotka
Joseph Heller fotka
Reklama
Ján Chryzostom Korec fotka
Georg Christoph Lichtenberg fotka
 Svatý Tomáš Akvinský fotka
Václav Havel fotka

„Nádej je stav ducha, ktorý dáva zmysel nášmu životu.“

—  Václav Havel dramatik, esejista, básnik, disident a politik z Českej republiky 1936 - 2011

Reklama
 Ján Pavol II. fotka
 Matka Tereza fotka
Miguel de Cervantes fotka
Joseph Rudyard Kipling fotka
Ďalšie