„Nádej nemusí byť optimistická. Trpezlivo hodnotí ťažkosti, odhaduje situáciu. Neverí a neočakáva, že zázrak stvorí raj na zemi, že technika a medicína, veda a ľudská moc raz odstránia utrpenie a smrť Nádej stavia na Boha, je zakotvená v Kristovi. Dúfa v ,Boha od Boha". Preto nám dáva zakúšať radosť i v skúške.“

Posledná aktualizácia 23. jún 2021. Histórie

Podobné citáty

Titus Lucretius Carus fotka
Ján Chryzostom Korec fotka
Matka Tereza fotka
Matka Tereza fotka

„Ten, kto dáva s radosťou dáva najviac a Boh miluje radostného darcu.“

—  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Prisudzované výroky

Joachim Meisner fotka
Raniero Cantalamessa fotka
Marcus Porcius Cato censorius fotka
Georg Christoph Lichtenberg fotka
Páter Pio fotka
Svatý Tomáš Akvinský fotka
Joseph Heller fotka
Immanuel Kant fotka
Albert Einstein fotka
Ján Pavol II. fotka
Ján Chryzostom Korec fotka

„Človek rastie očakávaním. Veľké nádeje vychovávajú veľké postavy. A my sa pripravujeme na príchod samého Boha!“

—  Ján Chryzostom Korec slovenský jezuita, kardinál a spisovateľ 1924 - 2015

Prisudzované výroky

Citát „Nádej je stav ducha, ktorý dáva zmysel nášmu životu.“
Václav Havel fotka

„Nádej je stav ducha, ktorý dáva zmysel nášmu životu.“

—  Václav Havel dramatik, esejista, básnik, disident a politik z Českej republiky 1936 - 2011

Varianta: Nadej je stav ducha, který dává smysel nášmu životu.

Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Matka Tereza fotka

„Chudobu sme stvorili my, nie Boh, ja a ty - naším sebectvom.“

—  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Prisudzované výroky

Súvisiace témy