„Chudobu sme stvorili my, nie Boh, ja a ty - naším sebectvom.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 18. september 2021. Histórie
Matka Tereza fotka
Matka Tereza152
rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Podobné citáty

Miguel de Cervantes fotka
Joseph Rudyard Kipling fotka

„Ak máte v sebe prostú krásu a nič viac, máte asi to najlepšie, čo Boh stvoril.“

—  Joseph Rudyard Kipling anglický poviedok spisovateľ, básnik a románopisec 1865 - 1936

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Helen Rowland fotka

„Boh stvoril muža, žena stvorila manžela.“

—  Helen Rowland americká novinárka 1875 - 1950

Prisudzované výroky

Richard Wagner fotka
John Galsworthy fotka
Tristan Bernard fotka
Michelangelo Buonarroti fotka

„Boh nás nestvoril preto, aby nás opustil.“

—  Michelangelo Buonarroti taliansky sochár, maliar, architekt a básnik 1475 - 1564

James Joyce fotka

„Boh stvoril jedlo, diabol korenie.“

—  James Joyce írsky prozaik a básnik 1882 - 1941

Bratia Goncourtovci fotka
Voltaire fotka

„Boh stvoril ženu iba preto, aby ovládol muža.“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

Albert Einstein fotka

„Chcel by som vedieť, ako Boh stvoril svet.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Victor Hugo fotka

„Boh stvoril vodu - človek víno.“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

Prisudzované výroky

Roberto Gervaso fotka
Chiara Lubich fotka

„Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Trojice, a to nielen jednotlivca, ale i spoločnosť.“

—  Chiara Lubich talianska aktivistka 1920 - 2008

Prisudzované výroky

Vincent de Paul fotka

Súvisiace témy