„Boh predáva múdrosť za prácu a utrpenie.“

Podobné citáty

Eduard George Bulwer-Lytton fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Edith Stein fotka

„Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie.“

—  Edith Stein židovsko-nemecká mníška, teologička a filozofka 1891 - 1942

Prisudzované výroky

Pavol Strauss fotka
Adam Mickiewicz fotka

„Vedou a peniazmi bohatnú iní. Múdrosť musíš získať vlastnou prácou na sebe.“

—  Adam Mickiewicz poľský národný básnik, dramatik, esejista, publicista, prekladateľ, profesor slovanskej literatúry a politický aktivista 1798 - 1855

Ján Pavol II. fotka
Edith Stein fotka
Ernest William Barnes fotka

„Boh má prácu pre každého človeka.“

—  Ernest William Barnes anglický matematik a kňaz 1874 - 1953

Prisudzované výroky

Ján Chryzostom Korec fotka
Søren Kierkegaard fotka

„Znášať utrpenie znamená mať s Bohom spoločné tajomstvo.“

—  Søren Kierkegaard dánsky filozof a teológ, zakladateľ existencializmu 1813 - 1855

Léon Bloy fotka

„Keď človek žiada od Boha utrpenie, má istotu, že bude vždy vypočutý.“

—  Léon Bloy francúzsky spisovateľ, básnik a esejista 1846 - 1917

Potvrdené výroky

Empedoklés fotka
John Galsworthy fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Nicolas Chamfort fotka
George Bernanos fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x