„Kto chce počuť úprimný hlas svedomia, musí vôkol seba a v sebe vytvoriť ticho.“

— Marcel Pagnol

Marcel Pagnol foto
Marcel Pagnol10
románopisec, dramatik a filmár z Francúzska 1895 - 1974
Reklama

Podobné citáty

 Pavol VI. foto
 Ján Pavol II. foto
Reklama
 Matka Tereza foto

„Ježiš na vás stále čaká v tichu.“

—  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Albert Einstein foto
Citát „Ústa chránia ticho, aby bolo počuť srdce, ktoré hovorí.“
Alfred De Musset foto
Reklama
Citát „Ticho nie je absencia zvukov, ticho je priestor. Priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás.“
Jaroslav Maxmilián Kašparů foto

„Ticho nie je absencia zvukov, ticho je priestor. Priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás.“

— Jaroslav Maxmilián Kašparů český esperantista, spisovateľ duchovnej literatúry, psychiater a rímskokatolícky kňaz 1950

Eckhart Tolle foto
Citát „Láska je predovšetkým modlitba a modlitba je ticho.“
Antoine de Saint-Exupéry foto
Reklama
Charles Dickens foto
Majk Spirit foto
Ďalší