János Esterházy citátov

János Esterházy fotka
8   3

János Esterházy

Dátum narodenia: 14. marec 1901
Dátum úmrtia: 8. marec 1957

Reklama

János Esterházy, slov. Ján Esterházi bol významný maďarský menšinový politik v Česko-Slovensku, neskôr v Slovenskej republike. Poslanec česko-slovenského parlamentu a Snemu Slovenskej republiky. Po vojne bol odvlečený do Sovietskeho zväzu, kde bol vo vykonštruovanom procese odsúdený a väznený. V Česko-Slovensku bol v neprítomnosti odsúdený na trest smrti za svoje aktivity v období pred a počas druhej svetovej vojny. Po svojom návrate bol omilostený a trest mu bol zmenený na doživotie.

Podobní autori

Laco Novomeský fotka
Laco Novomeský28
československý člen slovenskej národnej rady, člen českoslo…
Vojtech Mihálik fotka
Vojtech Mihálik6
československý člen slovenskej národnej rady, člen českoslo…
Ján Cuper fotka
Ján Cuper1
československý člen slovenskej národnej rady, člen českoslo…
Vladimír Mináč fotka
Vladimír Mináč2
člen slovenskej národnej rady, člen československého parlam…
Michal Kováč fotka
Michal Kováč5
československý minister financií, člen československého pa…
Karel Kryl fotka
Karel Kryl12
český pesničkár
Václav Havel fotka
Václav Havel21
dramatik, esejista, básnik, disident a politik z Českej rep…
František Halas fotka
František Halas2
český československý politik, básnik a spisovateľ
Ján Smrek fotka
Ján Smrek3
československý básnik
Petr Iljič Čajkovskij fotka
Petr Iljič Čajkovskij1
ruský hudobný skladateľ

Citáty János Esterházy

Reklama

„Slovenský snem 15. mája 1942 prerokoval návrh zákona o vysťahovaní židov. Pred zahájením schôdze som vyhľadal predsedu snemu Dr. Martina Sokola a povedal som mu nasledovné: Keď ma zvolili za poslanca slovenského snemu, na prvej schôdzi sme sa zaviazali k najsvedomitejšiemu plneniu svojich poslaneckých povinností. Návrh zákona o vysťahovaní židov je obsahovo taký, že si ho v žiadnom prípade nemôžem osvojiť a hlasovať zaň. Od svojho najmladšieho veku som mal protižidovskú orientáciu a tú si zachovám do smrti. To však neznamená, že svojim hlasom prispejem k zákonu, ktorý pošliapava všetky ľudské a božie zákony. Pri vysťahovaní židov Slováci vystupujú nie proti náboženstvu, ale proti rase a to je o dôvod viac, prečo budem hlasovať proti návrhu. Maďarstvo tvorí na Slovensku národnostnú menšinu, preto je úplne nemožné, aby prijalo a podporilo návrh zákona, ktorý väčšine dáva právo na to, aby vysídlila menšinu(…) Slovenská vláda sa prednesením svojho návrhu zákona o vysídlení židov vydala po nebezpečnej ceste, lebo tým uznala právo väčšiny jednoducho vystrnadiť menšinu z krajiny. Viem, že návrh zákona nevyhovuje ani mnohým mojim kolegom poslancom, ale nemajú odvahu vzoprieť sa straníckej disciplíne. Ja však ako predstaviteľ tunajších Maďarov vyhlasujem, a to prosím zobrať na vedomie, že som proti návrhu zákona, lebo ako Maďar, kresťan a katolík, považujem tento návrh za bezbožný a neľudský.
O dôvodoch svojho nehlasovania za zákon o vysťahovaní Židov pre maďarskú vládu. 1942.“

—  János Esterházy
Potvrdené výroky, Source: Vrábel, Ferdinand (12. december 2012), "János Esterházy – prehľad problematiky a základnej literatúry" http://www.druhasvetova.sk/2013/12/12/janos-esterhazy-prehlad-problematiky-a-zakladnej-literatury, Druhá svetová, ISSN 1336-8222

„We went against Czecho-Slovak regime with fire and iron. We had always looked on Czechoslovak republic as on not-viable mess of human malice and ignorance and we knew very well, that this artificially glued and "so called state" nasty do not have any right for existence.“

—  János Esterházy
Relationship to Czechoslovakia, About relationship to Czechoslovakia. Parliamentary speech on November 26, 1940. Meeting of The Slovak Assembly, November 26, 1940. The Joint Czech and Slovak Digital Parliament Library. http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=178753

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„We Hungarians have an overriding obligation to break republic with the help of others and to prove (at home and abroad) that Czech-Slovak unity does not exist.“

—  János Esterházy
Relationship to Czechoslovakia, Report to the Hungarian government about goal of his negotiations with Hlinka's Slovak People's Party, March 11, 1938. Source: Mitáč, Ján (2012), „János Esterházy a jeho miesto v slovenských dejinách“, Historická revue (3), ISSN 1335-6550

„I know please, that Hungarian masses, Hungarian peasantry, Hungarian tradesmen and Hungarian vendors suffered from Jewish frauds for decades and centuries similarly as Slovaks were. Therefore, I am repeatedly delighted to welcome that Jews will be classified separately. […] We Hungarians stand on national and Christian position and we are so far from Jewish ideology as Slovaks.“

—  János Esterházy
Persecution of Jews, About incoming census in time when pro-Nazi government accelerated anti-Jewish measures. Parliamentary speech on October 8, 1940. Source: Meeting of The Slovak Assembly, October 8, 1940. The Joint Czech and Slovak Digital Parliament Library. http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=178748

„It is shameful that a government, whose president and prime minister claim to be good Catholics, deports its Jewish citizens to Hitler's concentration camps.“

—  János Esterházy
Persecution of Jews, About deportations of Jews, 1942. Source: Csaba, Teglas (2007). Budapest Exit: A Memoir of Fascism, Communism, and Freedom, Texas A&M University Press, p. 33

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešné výročie
Lewis Carroll fotka
Lewis Carroll9
anglický spisovateľ, matematik, logik, anglikánsky diakon a… 1832 - 1898
Wolfgang Amadeus Mozart fotka
Wolfgang Amadeus Mozart5
európsky skladateľ 1756 - 1791
Miroslav Válek fotka
Miroslav Válek20
slovenský básnik, publicista a politik 1927 - 1991
Krista Bendová fotka
Krista Bendová2
československá poetka, publicistka, prozaička a autorka kní… 1923 - 1988
Ďalších 24 výročí
Podobní autori
Laco Novomeský fotka
Laco Novomeský28
československý člen slovenskej národnej rady, člen českoslo…
Vojtech Mihálik fotka
Vojtech Mihálik6
československý člen slovenskej národnej rady, člen českoslo…
Ján Cuper fotka
Ján Cuper1
československý člen slovenskej národnej rady, člen českoslo…
Vladimír Mináč fotka
Vladimír Mináč2
člen slovenskej národnej rady, člen československého parlam…
Michal Kováč fotka
Michal Kováč5
československý minister financií, člen československého pa…