János Esterházy citátov

János Esterházy fotka
8   3

János Esterházy

Dátum narodenia: 14. marec 1901
Dátum úmrtia: 8. marec 1957

Reklama

János Esterházy, slov. Ján Esterházi bol významný maďarský menšinový politik v Česko-Slovensku, neskôr v Slovenskej republike. Poslanec česko-slovenského parlamentu a Snemu Slovenskej republiky. Po vojne bol odvlečený do Sovietskeho zväzu, kde bol vo vykonštruovanom procese odsúdený a väznený. V Česko-Slovensku bol v neprítomnosti odsúdený na trest smrti za svoje aktivity v období pred a počas druhej svetovej vojny. Po svojom návrate bol omilostený a trest mu bol zmenený na doživotie.

Podobní autori

Laco Novomeský fotka
Laco Novomeský27
československý člen slovenskej národnej rady, člen českoslo…
Vojtech Mihálik fotka
Vojtech Mihálik6
československý člen slovenskej národnej rady, člen českoslo…
Jn Cuper fotka
Jn Cuper1
československý člen slovenskej národnej rady, člen českoslo…
Vladimír Mináč fotka
Vladimír Mináč2
člen slovenskej národnej rady, člen československého parlam…
Michal Kováč fotka
Michal Kováč5
československý minister financií, člen československého pa…
Karel Kryl fotka
Karel Kryl9
český pesničkár
Václav Havel fotka
Václav Havel21
dramatik, esejista, básnik, disident a politik z Českej rep…
František Halas fotka
František Halas2
český československý politik, básnik a spisovateľ
Ján Smrek fotka
Ján Smrek3
československý básnik
Petr Iljič Čajkovskij fotka
Petr Iljič Čajkovskij1
ruský hudobný skladateľ

Citáty János Esterházy

Reklama

„Slovenský snem 15. mája 1942 prerokoval návrh zákona o vysťahovaní židov. Pred zahájením schôdze som vyhľadal predsedu snemu Dr. Martina Sokola a povedal som mu nasledovné: Keď ma zvolili za poslanca slovenského snemu, na prvej schôdzi sme sa zaviazali k najsvedomitejšiemu plneniu svojich poslaneckých povinností. Návrh zákona o vysťahovaní židov je obsahovo taký, že si ho v žiadnom prípade nemôžem osvojiť a hlasovať zaň. Od svojho najmladšieho veku som mal protižidovskú orientáciu a tú si zachovám do smrti. To však neznamená, že svojim hlasom prispejem k zákonu, ktorý pošliapava všetky ľudské a božie zákony. Pri vysťahovaní židov Slováci vystupujú nie proti náboženstvu, ale proti rase a to je o dôvod viac, prečo budem hlasovať proti návrhu. Maďarstvo tvorí na Slovensku národnostnú menšinu, preto je úplne nemožné, aby prijalo a podporilo návrh zákona, ktorý väčšine dáva právo na to, aby vysídlila menšinu(…) Slovenská vláda sa prednesením svojho návrhu zákona o vysídlení židov vydala po nebezpečnej ceste, lebo tým uznala právo väčšiny jednoducho vystrnadiť menšinu z krajiny. Viem, že návrh zákona nevyhovuje ani mnohým mojim kolegom poslancom, ale nemajú odvahu vzoprieť sa straníckej disciplíne. Ja však ako predstaviteľ tunajších Maďarov vyhlasujem, a to prosím zobrať na vedomie, že som proti návrhu zákona, lebo ako Maďar, kresťan a katolík, považujem tento návrh za bezbožný a neľudský.“

—  János Esterházy

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„We went against Czecho-Slovak regime with fire and iron. We had always looked on Czechoslovak republic as on not-viable mess of human malice and ignorance and we knew very well, that this artificially glued and "so called state" nasty do not have any right for existence.“

—  János Esterházy
About relationship to Czechoslovakia. Parliamentary speech on November 26, 1940. Meeting of The Slovak Assembly, November 26, 1940. The Joint Czech and Slovak Digital Parliament Library. http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=178753

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Dnešné výročie
Andrej Plavka fotka
Andrej Plavka1
československý básnik a spisovateľ 1907 - 1982
Gustáv Husák fotka
Gustáv Husák20
1913 - 1991
Marcel Proust fotka
Marcel Proust22
francúzsky románopisec, kritik a esejista 1871 - 1922
Ďalších 20 výročí
Podobní autori
Laco Novomeský fotka
Laco Novomeský27
československý člen slovenskej národnej rady, člen českoslo…
Vojtech Mihálik fotka
Vojtech Mihálik6
československý člen slovenskej národnej rady, člen českoslo…
Jn Cuper fotka
Jn Cuper1
československý člen slovenskej národnej rady, člen českoslo…
Vladimír Mináč fotka
Vladimír Mináč2
člen slovenskej národnej rady, člen československého parlam…
Michal Kováč fotka
Michal Kováč5
československý minister financií, člen československého pa…