János Esterházy citáty

János Esterházy foto
8  3

János Esterházy

Dátum narodenia: 14. marec 1901
Dátum úmrtia: 8. marec 1957

Reklama

János Esterházy, slov. Ján Esterházi bol významný maďarský menšinový politik v Česko-Slovensku, neskôr v Slovenskej republike. Poslanec česko-slovenského parlamentu a Snemu Slovenskej republiky. Po vojne bol odvlečený do Sovietskeho zväzu, kde bol vo vykonštruovanom procese odsúdený a väznený. V Česko-Slovensku bol v neprítomnosti odsúdený na trest smrti za svoje aktivity v období pred a počas druhej svetovej vojny. Po svojom návrate bol omilostený a trest mu bol zmenený na doživotie.

Podobní autori

Laco Novomeský foto
Laco Novomeský27
československý člen slovenskej národnej rady, člen českos...
Vojtech Mihálik foto
Vojtech Mihálik6
československý člen slovenskej národnej rady, člen českos...
Jn Cuper foto
Jn Cuper1
československý člen slovenskej národnej rady, člen českos...
Vladimír Mináč foto
Vladimír Mináč2
člen slovenskej národnej rady, člen československého parl...
Michal Kováč foto
Michal Kováč5
československý minister financií, člen československého ...
Karel Kryl foto
Karel Kryl9
český pesničkár
Václav Havel foto
Václav Havel22
dramatik, esejista, básnik, disident a politik z Českej r...
František Halas foto
František Halas2
český československý politik, básnik a spisovateľ
Jn Smrek foto
Jn Smrek3
československý básnik
Petr Iljič Čajkovskij foto
Petr Iljič Čajkovskij1
ruský hudobný skladateľ

Citáty János Esterházy

Reklama

„Slovenský snem 15. mája 1942 prerokoval návrh zákona o vysťahovaní židov. Pred zahájením schôdze som vyhľadal predsedu snemu Dr. Martina Sokola a povedal som mu nasledovné: Keď ma zvolili za poslanca slovenského snemu, na prvej schôdzi sme sa zaviazali k najsvedomitejšiemu plneniu svojich poslaneckých povinností. Návrh zákona o vysťahovaní židov je obsahovo taký, že si ho v žiadnom prípade nemôžem osvojiť a hlasovať zaň. Od svojho najmladšieho veku som mal protižidovskú orientáciu a tú si zachovám do smrti. To však neznamená, že svojim hlasom prispejem k zákonu, ktorý pošliapava všetky ľudské a božie zákony. Pri vysťahovaní židov Slováci vystupujú nie proti náboženstvu, ale proti rase a to je o dôvod viac, prečo budem hlasovať proti návrhu. Maďarstvo tvorí na Slovensku národnostnú menšinu, preto je úplne nemožné, aby prijalo a podporilo návrh zákona, ktorý väčšine dáva právo na to, aby vysídlila menšinu(…) Slovenská vláda sa prednesením svojho návrhu zákona o vysídlení židov vydala po nebezpečnej ceste, lebo tým uznala právo väčšiny jednoducho vystrnadiť menšinu z krajiny. Viem, že návrh zákona nevyhovuje ani mnohým mojim kolegom poslancom, ale nemajú odvahu vzoprieť sa straníckej disciplíne. Ja však ako predstaviteľ tunajších Maďarov vyhlasujem, a to prosím zobrať na vedomie, že som proti návrhu zákona, lebo ako Maďar, kresťan a katolík, považujem tento návrh za bezbožný a neľudský.“

— János Esterházy

Reklama

„We went against Czecho-Slovak regime with fire and iron. We had always looked on Czechoslovak republic as on not-viable mess of human malice and ignorance and we knew very well, that this artificially glued and "so called state" nasty do not have any right for existence.“

— János Esterházy
About relationship to Czechoslovakia. Parliamentary speech on November 26, 1940. Meeting of The Slovak Assembly, November 26, 1940. The Joint Czech and Slovak Digital Parliament Library. http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=178753

Reklama

„We Hungarians have an overriding obligation to break republic with the help of others and to prove (at home and abroad) that Czech-Slovak unity does not exist.“

— János Esterházy
Report to the Hungarian government about goal of his negotiations with Hlinka's Slovak People's Party, March 11, 1938.

Ďalší
Dnešné výročie
Jeremy Bentham foto
Jeremy Bentham12
britský filozof, právnik a sociálny reformátor 1748 - 1832
Galileo Galilei foto
Galileo Galilei14
taliansky matematik, fyzik, filozof a astronóm 1564 - 1642
Gotthold Ephraim Lessing foto
Gotthold Ephraim Lessing45
spisovateľ, filozof, publicista a výtvarný kritik 1729 - 1781
Richard Feynman foto
Richard Feynman5
americký kvantový fyzik 1918 - 1988
Ďalších 19 dnešných výročie
Podobní autori
Laco Novomeský foto
Laco Novomeský27
československý člen slovenskej národnej rady, člen českos...
Vojtech Mihálik foto
Vojtech Mihálik6
československý člen slovenskej národnej rady, člen českos...
Jn Cuper foto
Jn Cuper1
československý člen slovenskej národnej rady, člen českos...
Vladimír Mináč foto
Vladimír Mináč2
člen slovenskej národnej rady, člen československého parl...
Michal Kováč foto
Michal Kováč5
československý minister financií, člen československého ...