Tomáš Garrigue Masaryk citáty

Tomáš Garrigue Masaryk foto

44   88

Tomáš Garrigue Masaryk

Dátum narodenia: 7. marec 1850
Dátum úmrtia: 14. september 1937
Ďalšie mená: Tomáš G. Masaryk, Tomáš Garrique Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk bol český filozof, sociológ, pedagóg, politik, štátnik a novinár, prvý prezident ČSR, poslanec rakúskeho ríšskeho snemu.


„Láska k vlastnému národu nemusí a nemá znamenať nenávisť k národu inému.“

„Človek veľa vydrží, ak má cieľ.“


„Nejedná žena, ktorá by chcela pre svojho muža zomrieť, robí ho nešťastného tým, že nedokáže pre neho žiť.“

„Zlé prekonávať dobrým, to nie je tak ťažké - ale ťažko je prekonávať dobré lepším.“

„Kým budeme generálom platiť viac, ako učiteľom, nebude mier vo svete.“

„Vojna je druh politiky.“

„Lož je druh násilia.“

„Neznalosť zákona nezbavuje zodpovednosti. Znalosť však často.“


„Veľká láska, láska bez výhrad, láska celého človeka k celému človeku sa nemôže stratiť rokmi, ani smrťou.“

„Ak nedokážeme milovať nepriateľa, buďme k nemu aspoň spravodliví!“

„Kto pije, nemyslí.“

„Práca je to, čo sa nikomu nechce robiť.“


„Náboženstvo – menovite myslím na náboženstvá monoteistické – dodáva človeku vieru v Boha a v nesmrteľnosť vo všetkých okolnostiach života útechu, vo všetkých protivenstvách nádej a posiluje jeho lásku k ľudstvu; preto je nábožný človek za všetkých okolností života veselý, jeho viera, jeho presvedčenie a jeho istota púta ho nielen k nebi, lež zároveň k zemi, k životu. – Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty, 1881, s. 90.“

„Človek od prírody je určite egoista.“

„Nesmieme robiť rozdiel medzi politikou a morálkou. Aké má kto mravy, takú robí politiku.“

„Svetovými nie sme vtedy, ak beháme po svete, ale keď sme v sebe spracovali, čo nám svet dáva.“

Podobní autori