„Neznalosť zákona nezbavuje zodpovednosti. Znalosť však často.“

Posledná aktualizácia 14. september 2021. História
Tomáš Garrigue Masaryk fotka
Tomáš Garrigue Masaryk41
prvý československý prezident 1850 - 1937

Podobné citáty

Stanisław Jerzy Lec fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
Jeremy Bentham fotka
Martin Luther King fotka

„Každý má morálnu zodpovednosť neposlúchnuť nespravodlivé zákony.“

—  Martin Luther King americký duchovný, aktivista a vodca v americkom hnutií občianskych práv 1929 - 1968

Honoré De Balzac fotka
George Gordon Byron fotka

„Strom znalosti nie je stromom života.“

—  George Gordon Byron anglický básnik a vedúca osobnosť hnutia romantizmu 1788 - 1824

George Bernard Shaw fotka
Francis Bacon fotka

„Znalosť príčin je skutočná veda.“

—  Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Prisudzované výroky

William Blake fotka

„Znalosť je život s krídlami“

—  William Blake anglický romantický básnik a výtvarník 1757 - 1827

Žarko Petan fotka

„V znalosti je sila, v neznalosti však presila.“

—  Žarko Petan slovinský spisovateľ a režisér 1929 - 2014

„Neberiem zodpovednosť: Neberiem zodpovednosť, taký je predsa život! Povedala Smrť.“

—  Peter Gregor slovenský básnik, prozaik, dramatik a autor rozhlasových hier 1944 - 2014

Platón fotka

„Znalosť slov vedie k poznaniu vecí.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Konverzácia vyžaduje znalosti, mlčanie kultúru.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Prisudzované výroky

Albert Einstein fotka

„Je otázka, čo je významnejšie: znalosť faktov, či fantázia.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Jean Gabin fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Elazar Benyoëtz fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka

Súvisiace témy