Benedict J. Groeschel citáty

Benedict J. Groeschel foto

13   0

Benedict J. Groeschel

Dátum narodenia: 23. júl 1933
Dátum úmrtia: 3. október 2014

Benedict J. Groeschel bol americký františkánsky mních, kňaz, zakladateľ.

Citáty Benedict J. Groeschel


„V Božích očiach je lepšie milovať a strácať, ako nemilovať vôbec.“

„Utekáme na púšť, aby sme našli Božieho Syna, zatiaľ" čo jeho príchod sa často podobá východu slnka, ktorý si skoro vôbec nevšimneme.“


„Strediskom a centrom kresťanskej spirituality je vtelené Božie Slovo. Práve preto, že je prameňom svetla a života hmotného stvorenstva, je aj prameňom duchovného života.“

„Podstatnou osobnou vecou, ktorú musí človek urobiť - je súhlasiť a prijať celé svoje bytie so všetkým, čím je, aby takto dospel k poznaniu Krista vo svojom vnútri.“

„Nový človek je začiatok toho, čo bude jestvovať naveky. Preto je počatie a narodenie každého dieťatka tajomstvom.“

„Nádej osvietená darom poznania márnosti všetkého, čo je dočasné, sa stáva dokonalou dôverou a synovským zverením sa do rúk Prozreteľnosti.“

„Keď stojíme pred nekonečnosťou Boha, žiadna ohraničená myseľ sa nemôže vyhnúť tme. Tajomstvo zrelej viery spočíva v tom, že privádza človeka k pravej tme, nie k tme vlastného tieňa.“

„Jednoduchosť cesty dôvery v Boha nás takmer desí. Sme takí komplikovaní, až si myslíme, že aj tajomstvo dobrého kresťanského života musí byť komplikované.“


„Iba temnota nás zbaví našich vnútorných psychických obrán. Utíši v nás všetky hlasy okrem hlasu Božieho.“

„Hlavný prúd dejín ide zvyčajne tým nesprávnym smerom. Vodcovia a reorganizátori takmer vždy presadzujú nesprávne veci. Len si spomeňme na Herodesa alebo na Piláta. Skutočne dôležití ľudia sú tí, ktorých považuje za dôležitých Boh.“

„Fundamentalista si nie je istý sám sebou, ako sa zdá, a preto neustále opakuje tie isté formulácie. Samy osebe môžu, byť pravdivé, ale často sú vytrhnuté z kontextu. Keď si človek nie je istý svojím presvedčením, má sklon opakovať ho s čoraz väčším dôrazom.“

„Existuje tajomný faktor, ktorý je takmer úplne mimo oblasti vedeckého skúmania a ktorý veľa ráz rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje ľudské správanie smerom k dobru. Nazýva sa milosťou, čo vysvetľuje jeho tajomný pôvod a nevysvetliteľnosť vedou. Slovo milosť znamená dar od Boha.“

„Čím viac človeka priťahuje Boh, tým menej ho svet chápe.“

Podobní autori