„Čím viac človeka priťahuje Boh, tým menej ho svet chápe.“

Benedict J. Groeschel fotka
Benedict J. Groeschel13
americký františkánsky mních, kňaz, zakladateľ 1933 - 2014
Reklama

Podobné citáty

 František z Assisi fotka

„Človek je iba tým, čím je pred Bohom, nič viac a nič menej.“

—  František z Assisi katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 - 1226

Albert Einstein fotka

„Čím menej vedomostí človek má, tým viacej je vzdialený od Boha.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Reklama
 Sókratés fotka

„Čím menej človek potrebuje, tým je bližšie k Bohu.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -469 - -399 pred n. l.

August von Kotzebue fotka
Aurelius Augustinus fotka

„Ak chápeš, to nie je Boh!“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

 Matka Tereza fotka
Julien Green fotka
Reklama
Dietrich Bonhoeffer fotka
Théophile Gautier fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Gertrud von Le Fort fotka
Reklama
André Gide fotka
Citát „Nikdy toho nechci veľa vedieť. Čím menej toho človek vie, tým ľahšie sa mu žije. Poznanie robí človeka slobodným - ale nešťastným.“
Erich Maria Remarque fotka
 Tereza z Avily fotka
 Svatý Tomáš Akvinský fotka

„Svätosť je to, čím myseľ človeka seba a svoje úkony spojuje s Bohom.“

—  Svatý Tomáš Akvinský taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274

Ďalšie