„Čím menej vedomostí človek má, tým viacej je vzdialený od Boha.“

Albert Einstein fotka
Albert Einstein230
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Podobné citáty

František z Assisi fotka

„Človek je iba tým, čím je pred Bohom, nič viac a nič menej.“

—  František z Assisi katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 - 1226

Jean Anouilh fotka
Benedict J. Groeschel fotka

„Čím viac človeka priťahuje Boh, tým menej ho svet chápe.“

—  Benedict J. Groeschel americký františkánsky mních, kňaz, zakladateľ 1933 - 2014

Aurelius Augustinus fotka
Maxim Gorkij fotka
Giuseppe Mazzini fotka
Percy Bysshe Shelley fotka

„Čím viac sa učíme, tým viac odhaľujeme svoju nevedomosť.“

—  Percy Bysshe Shelley anglický romantický básnik 1792 - 1822

Prisudzované výroky

Sókratés fotka

„Čím menej človek potrebuje, tým je bližšie k Bohu.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -470 - -399 pred n. l.

August von Kotzebue fotka
Marie Curie-Skłodowská fotka
Alain fotka
Dietrich Bonhoeffer fotka
Théophile Gautier fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Konfucius fotka
Paul Géraldy fotka
André Gide fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x