„Dospeli maju radi čísla. Keď im povieš o svojom novom kamarátovi, neopýtajú sa na tie dôležité veci. Neopýtajú sa, ako znie jeho hlas alebo ako sa najradšej hrá, alebo či zbiera motýle. Opýtajú sa "Koľko má rokov?" "Koľko má súrodencov?" "Aký je vysoký?" "Koľko zarába jeho otec?" A potom si myslia, že ho poznajú.“

Upravil Martin Svoboda. Posledná aktualizácia 10. september 2021. História
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Antoine de Saint-Exupéry148
francúzsky spisovateľ a pilot 1900 - 1944

Podobné citáty

Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Sókratés fotka
Roberto Gervaso fotka
Sókratés fotka

„Koľko je vecí, ktoré nepotrebujeme.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -470 - -399 pred n. l.

Prisudzované výroky

Matka Tereza fotka
Matka Tereza fotka
Adam Smith fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Tí dobrí ľudia nevedia, koľko práce a času je potrebné, aby sa človek naučil čítať. Ja som na tom pracoval osemdesiat rokov a stále ešte nemôžem povedať, že by sa mi to bolo podarilo.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Potvrdené výroky
Varianta: Ľudia nevedia, koľko času a námahy dá, kým sa naučíte čítať. Potreboval som na to osemdesiat rokov a nemôžem povedať, že by som bol na konci.
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Sapfó fotka
Estée Lauder fotka
Marcus Annaeus Lucanus fotka

„Naučte sa, s akým málom možno uhájiť holý život, koľko príroda žiada.“

—  Marcus Annaeus Lucanus rímsky básnik 39 - 65

Varianta: Učte sa, s akým málom sa dá ubrániť holý život, koľko príroda žiada.

Paulo Coelho fotka
Daisaku Ikeda fotka
Robert Lee Frost fotka

Súvisiace témy