Jozef Tadian citáty

34   1

Jozef Tadian

Nemáme overenie totožnosti tohto autora, nemusí sa jednať o slávnu osobu.

Jozef Tadian - chýba nám detailnejší popis autora.

Citáty Jozef Tadian


„Matka múdrosti! Kde máš potomkov?!“

„Hlupáci vždy považujú rozum za opozičnú silu.“


„Informaciogram – Kto si túži rozum zrovnať do normálnej roviny, mal by začať ignorovať rozhlas, telku, noviny.“

„Aká škoda, že AIDS nepostihuje aj politické prostitútky...“

„Ako nám bolo dobre, keď ničoho nebolo.“

„Často majú peňazí ako pliev tí, ktorí mlátia prázdnu slamu.“

„Koľko svetelných rokov nás delí od svetlej budúcnosti?“

„Čomu sa teraz majú vyhýbať Rómovia, keď niet roboty?“


„Dilema - Je opakovanie matkou múdrosti, ak opakujeme samé hlúposti?“

„Niektorí pohnú rozumom iba pri prikyvovaní.“

„Obava - Múdrejší vraj ustúpi. Až ma z toho mrazí! Veď v tom prípade hlúposť vždy zvíťazí!“

„Politická kultúra sa u nás mení na kulturistiku.“


„Postreh - Na chybách iných najlepšie sa učí: Trafená hus gága, človek múdro mlčí.“

„Hlúposť možno tresknúť nielen ústami, ale i pečiatkou.“

„Niektorí ľudia by prírode najviac pomohli tým, keby sa jej vyhli.“

„Žijeme si ako v komunizme. Nemáme nijaké peniaze.“