„Niektorí ľudia sú ochotní pristúpiť na výmenu názorov až vtedy, keď ich už nemôžu speňažiť.“

Reklama

Podobné citáty

Albert Einstein fotka
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Reklama
Marcel Mauss fotka
Marek Maďarič fotka
Nicolas Chamfort fotka
Curt Goetz fotka
Stanislav Štepka fotka

„Nehádam sa s ľuďmi, ktorých názory si nevážim.“

— Stanislav Štepka slovenský dramatik, herec, režisér, scenárista, spisovateľ a textár 1944

Samuel Johnson fotka
Reklama
Percy Bysshe Shelley fotka
Christian Morgenstern fotka
Jean Paul fotka
Edith Stein fotka
Reklama
Patrícia Holečková fotka
Claude Houghton fotka
Michel De Montaigne fotka

„Ľudia trpia názormi, ktoré majú o veciach, nie vecami.“

— Michel De Montaigne francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 - 1592

Charles de Montesquieu fotka

„Ľudia sú podivní: cenia si viac svojich názorov ako vecí.“

— Charles de Montesquieu francúzsky spoločenský komentátor a politický mysliteľ 1689 - 1755

Ďalšie