„Vďačnosť je spomienka srdca.“

— Romano Guardini

Romano Guardini foto
Romano Guardini47
nemecký teológ a kňaz

Podobné citáty