„Aké je ťažké, keď máme na seba vziať cudziu vinu. Ale len takto možno vykúpiť svet, takto sa zachraňujú duše: skrze utrpenie a obety iných.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. Histórie

Podobné citáty

Benedikt XVI. fotka
Ján XXIII. fotka
Sv. Ján Zlatoústy fotka
Ján Slota fotka
William Shakespeare fotka
Karl Rahner fotka

„Omša by nás mala natoľko formovať, aby sa celý náš život stal omšou - miestom, kam neustále prinášame seba samých Otcovi ako obetu skrze Krista.“

—  Karl Rahner nemecký katolícky teológ 1904 - 1984

Potvrdené výroky
Zdroj: [TORKINGTON, David.: Modlitbou k radosti. Bratislava: LÚČ, 2004 ISBN 80-7114-458-4]

Sókratés fotka
Douglas Adams fotka
Romy Schneider fotka

„Len dve veci si môže človek vyvoliť - obetu alebo vinu.“

—  Romy Schneider rakúska herečka 1938 - 1982

Prisudzované výroky

Terezie z Lisieux fotka
Ján Pavol II. fotka

„Svet potrebuje Božích šialencov … akým bol Kristus, alebo sv. Vojtech, Stanislav, alebo Maximilián Mária Kolbe … ktorí mali odvahu milovať a neodradila ich žiadna obeta.“

—  Ján Pavol II. 264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005

Światu ... potrzeba Bożych szaleńców, ... jak Chrystus, jak Wojciech, Stanisław czy Maksymilian Maria Kolbe ..., którzy będą mieli odwagę miłować i nie cofną się przed żadną ofiarą. (pl)
Bydgoszcz, Poľsko 7. júl 1999
Potvrdené výroky

Bernard z Clairvaux fotka
Ján z Kríža fotka

„Duša, ktorá žije v láske, neunavuje ani seba, ani iných.“

—  Ján z Kríža španielsky mystik a rímskokatolícky svätec 1542 - 1591

Ivan Sergejevič Turgeněv fotka
Charles Bukowski fotka
Fjodor Michajlovič Dostojevskij fotka
Mahátma Gándhí fotka

„Vezmi odvahu a vlož ju do duše tomu, kto nevie bojovať.“

—  Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

Chiara Lubich fotka

Súvisiace témy