Peter Lippert citáty

18   1

Peter Lippert

Dátum narodenia: 1879
Dátum úmrtia: 1936

Peter Lippert bol nemecký kňaz, spisovateľ, jezuita.

Citáty Peter Lippert


„Pre mnohých ľudí je činom najväčšej pokory, keď dovolia, aby sme im pomohli a aby sme ich obdarovali. Lebo ľahšie je dávať, ako prijímať.“

„Prečo by sme ľudí nenechali v omyle, pokiaľ im podstatne neuškodí? Každý človek má rád svoj názor a svoje omyly má často najradšej.“


„Aj my raz spočinieme v Bohu a nájdeme tam tých ľudí, ktorým patrilo naše srdce a krv, naša náklonnosť i nostalgická túžba.“

„Ľudí možno zatriediť skôr podľa mlčania, než podľa rečí, ktoré vedú.“

Podobní autori