Wolf Biermann citáty

Wolf Biermann foto

9   4

Wolf Biermann

Dátum narodenia: 15. november 1936

Wolf Biermann je nemecký pesničkár a bývalý východonemecký disident.


„Prajem si viac slobody bez hladu, a predsa len viac hladu po slobode.“

„Väčšina klasikov klesla tak hlboko, že musia stáť hore v knižnici ako mŕtvoly literatúry.“


„Akí blízki sú k nám mnohí mŕtvi a akí mŕtvi mnohí, čo žijú.“

„Spoločnosť, v ktorej žijeme, je natoľko schopná znášať kritiku, že už nemá žiaden zmysel kritizovať.“

„Jasnej reči zbraní rozumejú vždy len zastrelení.“

„Niet žalostnejšej postavy ako je nevzdelaný intelektuál.“

„Treba skoro zomrieť, ak sa chceme stať nesmrteľnými.“

„Základnou šancou človeka na prežitie je to, že môže slobodne povedať: Je mi to ľúto.“

„Keď sa svet postaví na hlavu, stane sa z neba peklo.“

Podobní autori