„Cirkev sa nikdy nesmie natoľko zúžiť, aby sa z nej stala národná otázka. Je tu vždy preto, aby prekračovala hranice. Má zamedzovať vzniku babylonu - mäteniu komunikácie - a jeho nadvláde nad svetom.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. Histórie
Benedikt XVI. fotka
Benedikt XVI.50
265. pápež katolíckej cirkvi 1927
Editovať

Podobné citáty

Thomas Merton fotka
Albert Einstein fotka

„Keď spoznáš hranice svojich možností, môžeš ich začať prekračovať.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

George Bernard Shaw fotka
Klement Gottwald fotka

„Preč od Ríma a smerom k národnej cirkvi… Je nutné cirkev neutralizovať a dostať ju do naších rúk tak, aby slúžila režimu.“

—  Klement Gottwald 5. prezident Československa 1896 - 1953

Pryč od Říma a směrem k národní církvi ... Je nutné církev neutralizovat a dostat ji do svých rukou tak, aby sloužila režimu.
vyhlásenie Klementa Gottwalda na schôdzi ÚV KSČ 9. júna 1948
Prisudzované výroky

Klaus Hemmerle fotka
Lion Feuchtwanger fotka
Pius XII. fotka
Vladimír Holan fotka
Albert Einstein fotka

„Človek má predsa len svoje hranice, a bude ich mať vždy.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Clive Staples Lewis fotka
Jan Werich fotka

„Umenie je komunikácia.“

—  Jan Werich český herec, dramatik a spisovateľ 1905 - 1980

Umění je komunikace.
Prisudzované výroky

Platón fotka

„Štát je natoľko dobrý, nakoľko má dobrú vládu.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Ján Pavol I. fotka
Publius Ovidius Naso fotka
Anatole France fotka
James Dewar fotka

„Hranice, ktoré si vymedzíme pre to, čo milujeme, vždy prekročíme.“

—  James Dewar škótsky chemik a fyzik 1842 - 1923

Prisudzované výroky

Benedikt XVI. fotka
Elazar Benyoëtz fotka

Súvisiace témy