„Kedykoľvek vláda niečo dotuje, tak to môže robiť dvomi spôsobmi: môže subvencovať výrobcov alebo spotrebiteľov. Môže napríklad zaplatiť poľnohospodárom, aby vyrábali potraviny, alebo môže vydávať potravinové známky pre jednotlivých spotrebiteľov, ktorí potom môžu kupovať potraviny lacnejšie. Keď vláda dotuje výrobcov, tak neexistuje hospodárska súťaž, producenti nemajú skutočný dôvod s peniazmi zmysluplne zachádzať. Pokiaľ dotuje spotrebiteľov, potom títo majú záujem svoje peniaze správne využiť.“

Milton Friedman fotka
Milton Friedman16
americký ekonóm, štatistik a spisovateľ 1912 - 2006
Reklama

Podobné citáty

Ronald Reagan fotka
Erich Maria Remarque fotka
Reklama
 Matka Tereza fotka
Gabriel Laub fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Milan Kupecký fotka
Winston Churchill fotka
Henry De Montherlant fotka
Reklama
Boris Filan fotka
Adam Smith fotka
Charles de Montesquieu fotka
Reklama
 Lao-c' fotka
Bernard Baruch fotka
Robert Fico fotka
Karl Ludwig Borne fotka