„Kedykoľvek vláda niečo dotuje, tak to môže robiť dvomi spôsobmi: môže subvencovať výrobcov alebo spotrebiteľov. Môže napríklad zaplatiť poľnohospodárom, aby vyrábali potraviny, alebo môže vydávať potravinové známky pre jednotlivých spotrebiteľov, ktorí potom môžu kupovať potraviny lacnejšie. Keď vláda dotuje výrobcov, tak neexistuje hospodárska súťaž, producenti nemajú skutočný dôvod s peniazmi zmysluplne zachádzať. Pokiaľ dotuje spotrebiteľov, potom títo majú záujem svoje peniaze správne využiť.“

Potvrdené výroky
Zdroj: MŰHLFENZLOVÁ, Isabell. Milton Friedman: Čím víc je svobody, tím lepší je život. http://hn.ihned.cz/3-18602890-Friedman-500000_d-79 In Hospodářské noviny. ISSN 1213-7693. 2006-06-05 [cit. 2014-01-09]. (Český preklad pôvodného interview pre nemecké noviny Handelsblatt)

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 23. jún 2021. Histórie
Milton Friedman fotka
Milton Friedman18
americký ekonóm, štatistik a spisovateľ 1912 - 2006

Podobné citáty

Ronald Reagan fotka

„Pohľad vlády na ekonomiku možno zhrnúť do pár krátkych fáz: Keď sa to hýbe, zdaň to. Ak sa to stále hýbe, zaveď na to regulácie. Ak sa to prestane hýbať, začni to dotovať.“

—  Ronald Reagan americký politik, 40. prezident Spojených štátov 1911 - 2004

Government's view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it.
(15. august, White House Conference on Small Business)
Potvrdené výroky, Prvé prezidentské obdobie (1981 – 1985)

Matka Tereza fotka
Erich Maria Remarque fotka
Gabriel Laub fotka
Robert Fico fotka

„Prezident nemôže byť v protiváhe vláde, pretože nemá na to príslušné kompetencie. Môže robiť vláde iba zle. Nepochybujem, že toto majú na mysli pravicoví kandidáti.“

—  Robert Fico slovenský politik 1964

https://spravy.pravda.sk/otazky-a-odpovede/613-online-s-prezidentskym-kandidatom-robertom-ficom/

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Boris Filan fotka
Henry De Montherlant fotka
Winston Churchill fotka
Adam Smith fotka
Friedrich Nietzsche fotka
Marilyn Monroe fotka
Charles de Montesquieu fotka
Pavol Rusko fotka

Súvisiace témy