„Kedykoľvek vláda niečo dotuje, tak to môže robiť dvomi spôsobmi: môže subvencovať výrobcov alebo spotrebiteľov. Môže napríklad zaplatiť poľnohospodárom, aby vyrábali potraviny, alebo môže vydávať potravinové známky pre jednotlivých spotrebiteľov, ktorí potom môžu kupovať potraviny lacnejšie. Keď vláda dotuje výrobcov, tak neexistuje hospodárska súťaž, producenti nemajú skutočný dôvod s peniazmi zmysluplne zachádzať. Pokiaľ dotuje spotrebiteľov, potom títo majú záujem svoje peniaze správne využiť.“

—  Milton Friedman, Potvrdené výroky, Source: MŰHLFENZLOVÁ, Isabell. Milton Friedman: Čím víc je svobody, tím lepší je život. http://hn.ihned.cz/3-18602890-Friedman-500000_d-79 In Hospodářské noviny. ISSN 1213-7693. 2006-06-05 [cit. 2014-01-09]. (Český preklad pôvodného interview pre nemecké noviny Handelsblatt)
Milton Friedman fotka
Milton Friedman18
americký ekonóm, štatistik a spisovateľ 1912 - 2006
Reklama

Podobné citáty

Ronald Reagan fotka

„Pohľad vlády na ekonomiku možno zhrnúť do pár krátkych fáz: Keď sa to hýbe, zdaň to. Ak sa to stále hýbe, zaveď na to regulácie. Ak sa to prestane hýbať, začni to dotovať.“

—  Ronald Reagan americký politik, 40. prezident Spojených štátov 1911 - 2004
Potvrdené výroky, Prvé prezidentské obdobie (1981 – 1985), Government's view of the economy could be summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it. (15. august, White House Conference on Small Business)

Erich Maria Remarque fotka
Reklama
 Matka Tereza fotka
Gabriel Laub fotka
Robert Fico fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Henry De Montherlant fotka
Milan Kupecký fotka
Winston Churchill fotka
Boris Filan fotka
Friedrich Nietzsche fotka
Adam Smith fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“